Hoće li itko odgovarati za poginule u minskim nesrećama

Hoće li itko odgovarati za poginule u minskim nesrećama

Davor Kolenda
Davor Kolenda

• Samo je u ovoj godini na površinama za koje je BHMAC utvrdio da su bez rizika od mina, neeksplodiranih ubojnih sredstava i kasetne municije na Palama poginuo jedan, a ranjena dva deminera, u okolici Bugojna poginuo šumar, a u blizini Livna lovac

Objavljeno: 08. nov 2016 | Dragan Bradvica

Za dvadeset godina koliko se provodi razminiranje u Bosni i Hercegovini je nastradalo za vrijeme i nakon rata stradala je 8.358 osoba, samo nakon rata stradale su 1.736 osobe uključujući 607 smrtno stradalih od čega je 9 djece, a 50 deminera.

davor-kolendaOvo je za Dnevni list kazao Davor Kolenda, analitičara protuminskih akcija, navodeći kako je u ponedjeljak zaostala mina odnijela još jedan mladi život u Pelagićevu, kada je život izgubio Fuad Smajlovic (21).

- Napominjemo da je samo u ovoj godini na površinama za koje je BHMAC utvrdio da su bez rizika od mina, neeksplodiranih ubojnih sredstava i kasetne municije na Palama poginuo jedan, a ranjena dva deminera, u okolici Bugojna poginuo šumar, a u blizini Livna lovac. Žalosno je da 21 godinu po prestanku ratnih djelovanja još uvijek nam ljudi ginu na neobilježenim minskim poljima, kaže Kolenda.

Kaznene prijave

Navodi kako je Čitajući posljednji izvještaj revizije vezano za učinkovitost i djelotvornost rada Centra za uklanjanje mina BiH dao potvrdu svim dugogodišnjim upozorenjima. Nadalje, navodi kako su ogromne količine novca namijenjenih za razminiranje su utrošene na projekte na kojima nije pronađena niti jedna mina. Tvrdi kako su Centar za uklanjanje mina BiH uglavnom napustili ili su otjerani stručnjaci koji je od 1998. do 2002. godine angažirao UNDP, a koji su radili u UNMAC-u BiH.

- Umjesto da bude tehnički servis Komisiji za razminiranje BiH, koja vodi politiku razminiranja, Centar za uklanjanje mina u BiH je postao mjesto za uhljebljenje stranačkih kadrova ili mnogobrojnih rođaka i rođačića. Nepotizam i stranačko upošljavanje koje je prisutno u svim porama našeg državnog aparata kao posljedicu u oblasti humanitarnog razminiranja ima mrtve i ranjene, poručuje Kolenda.

Ovome dodaje kako ni u ranijim slučajevima pogibije na očišćenom ili tehnički izviđenom terenu, kao npr. dva poginula željezničara i četiri ranjena u Ševarlijama kod Doboja, nitko nije odgovarao iako mi je poznato da je predsjednik skupštine HO Pro Vita iz Mostara, general u mirovini Filip Filipović, raniji direktor UN MAC-a, podnio kaznenu prijavu protiv više državnih službenika u BHMAC-u radi nesavjesnog rada i zloupotrebe položaja u službi koji su za posljedicu imali smrtne slučajeve civila. Kolenda se ipak nada kako će državno Tužiteljstvo kojemu je prijava podnesena konačno početi sa ispitivanjem okolnosti i utvrđivanjem odgovornosti za slučajeve pogibije i ranjavanja kako u neobilježenim, tako i u obilježenim minskim poljima.

Nadležno ministarstvo

- Nažalost, u menadžmentu BHMAC-a se nalaze mladi ljudi bez ranijeg iskustva u upravljanju državnim organima. Tamo su došli temeljem kumskih, rodbinskih ili stranačkih veza i, prvenstveno zbog svog neznanja i nesigurnosti, nisu u stanju donijeti strateške odluke koje bi BHMAC dovele do kvalitetnog obavljanja tehničkih poslova koje je Zakon o razminiranju 2002. jadno definirao, mišljenja je Kolenda.

Ovome dodaje kako se sve dok se u rješavanje ovih problema ne uključe aktivno nadležno Ministarstvo civilnih poslova i Komisija za razminiranje neiskusni menadžment BHMAC-a neće moći ništa promijeniti jer sam nije u stanju donijeti ni jednu krucijalnu odluku koja bi promijenila stanje na bolje.

izvor: dnevni-list.ba