Briga je gubljenje vremena - Julia Turner Creation

Briga je gubljenje vremena, ničemu ne služi, muti nam pamet i krade našu sreću -- Julia Turner Creation