Čović i Dodik pljačkali Autoceste Federacije

Čović i Dodik pljačkali Autoceste Federacije

Čović preko Džakule pomogao Dodiku da uzme dio kolača od Autocesta Federacije BiH

Dodik - Čović
Dodik - Čović

Objavljeno: 22. april 2015 | Sanela Horić

- "Ne bih komentirao da li odluka Uprave za indirektno oporezivanje da se JP Autoceste FBiH uvede u PDV sistem ima političku pozadinu, ali će ovo sigurno imati konsekvece po našu kompaniju" - kazao je za novinsku agenciju Patria Ensad Karić, direktor JP Autoceste FBiH.

- "Mi se sada moramo prilagoditi situaciji koja nas je zatekla, jer mi nismo imali nikakvih planova za ovakvu odluku niti smo ranije upozoravani. Nemamo čak predviđen ni sistem javnih nabavki u skaldu s tim, ali vidjet ćemo sada šta dalje. Jedno je sigurno ovakav odluka UIO-a odrazit će se na krajnje korisnike i poskupljenje cestarine iako to nije planirano" - kazao je Karić.

On je dalje pojasnio da će vjerojatno sada krenuti proces fiskalizacije u Autocestama. Na upit Patrije da li je opravdano što je UIO svoju odluku potkrijepio činjenicom da su i Autoceste RS-a ušle u PDV sistem Karić nije mogao obrazložiti, ali je pojasnio da su prihodi Autocesta FBiH znatno veći od Autocesta RS-a.

- "Naš ukupan godišnji prihod je dva do tri puta veći nego onaj u RS-u, dok je naplata cestraina viša i za četrii puta" - dodao je Karić.

Kako je Patrija pisala danas od ovakve odluke više koristi će imati RS od FBiH u kojoj će se izgradnja sada sigurno usporiti i poskupjeti. Kako saznajemo iz izvora bliskih UIO-u ova odluka direktna je veza Milorada Dodika, predsjednika RS-a i Draga Čovića, lidera HDZ-a koji je preko Džakule pomogao Dodiku da sada dobije znatan dio kolača preko raspodjele prihoda, ističu iz Patrie.

- "Računica je prosta. Dodik odnosno RS su u financijskim problemima, a Čović mu je preko Džakule pomogao da ova odluka bude službena, iako Autoceste FBiH nisu spremne za ovo" - kaže ovaj izvor.

Iz UIO su kazali za Patriju da je pomenuto poduzeće postalo obveznik PDV-a od 01. travnja 2015. godine, na isti dan kad je obveznik PDV-a postalo i poduzeće Autoputevi Republike Srpske.

- "Na današnjem sastanku predstavnici poduzeća Autoceste Federacije BiH pokušali su vidjeti da li je moguće prolongirati njihov ulazak u sistem PDV-a do dana 1. siječnja 2016. godine, s obzirom na određene tehničke poteškoće i probleme koji još nisu rješeni u ovom poduzeću u smislu pripreme za izdavanje isječaka na kojima će biti posebno iskazan PDV" - kaže Ratko Kovačević, glasnogovornik UIO-a.

Međutim, s obzirom na postojeće zakonske propise UIO je ovo poduzeće morala registrirati od 1. travnja 2015. godine, te ne postoje zakonski uvjeti za pomjeranje registracije.

izvor: dnevno.ba-2215