NATO ili NE

NATO ili NE

ANALIZA: NATO ILI NE PITANJE JE SAD

Zašto BiH treba da uđe u NATO

nato-logo

BiH i Srbija će u jednom trenutku biti zaokružene u Paktu, ali samostalno će biti van njega. S obzirom na nevidljivo članstvo u EU bukvalno će ostati crne tačke sa neodređenim međunarodnim statusom i van jedne velike porodice kakva je NATO savez a zatim i EU

Objavljeno: 02. maj 2015 | Metodi Metodijev, TBT

Već dugi niz godina u Bosni i Hercegovini se vodi žustra polemika da li zemlja treba da uđe u NATO savez ili da ostane vojno neutralna i nastavi saradnju sa Paktom u okvirima nekih programa kao što je Partnerstvo za mir.

Uglavnom dva konstitutivna naroda od ukupno tri - tj. Bošnjaci i Hrvati - zalažu se za članstvo dok su Srbi manje-više po tom pitanju negativni i pesimistični. Ima dovoljno razloga za postojanje srpskog pesimizma kao što su: NATO bombardovanje srpskih linija u toku rata na koji način se Alijansa direkno umiješala u konflikt u BiH, slijedi stav Srbije po pitanju članstva koji još uvijek nije jasno definisan i koji je dobro zamaskiran pod izgovorom "vojne neutralnosti"; dalje slijedi stav domaćih srpskih političara u BiH koji koriste članstvo za unutrašnje svrhe i prijete na način da bi takav potez poremetio odnose između BiH i Rusije, itd.

Generalno na Zapadnom Balkanu dvije zemlje su punopravne NATO-članice: Slovenija i Hrvatska, a još tri su kandidati za učlanjenje i očekuju poziv - Crna gora, Albanija i Makedonija.

Kosovo je davno deklarisalo svoju spremnost za pridruživanje Savezu.

Pridruživanje NATO-u jedno je od strateških euroatlantskih stremljenja u cijelom regionu.

Na taj način BiH i Srbija će u jednom trenutku biti zaokružene Paktom, ali samostalno će biti van njega. S obzirom na nevidljivo članstvo u EU bukvalno će ostati crne tačke sa neodređenim međunarodnim statusom i van jedne velike porodice kakva je NATO savez, a zatim i EU.

Ne smije da se koristi zabluda da bi jedna zemlja iz regiona mogla postati članica EU, a da prethodno ne uđe u NATO savez. Iskustvo iz prethodne dvije decenije ukazuje da su svi bivši sovjetski sateliti kao što su Poljska, Češka, Bugarska, Rumunija itd. morali učiniti korak članstva u NATO da bi ostvarili svoj strateški cilj - pridruživanje Europskoj uniji.

U nekom pogledu članstvo u NATO-u je zvanično neobavezni, ali nezvanično neophodni preduslov za pridruženje zemljma - članicama u Uniji.

NATO i finansijski tokovi

Glavno pitanje je "Šta bi članstvo donijelo BiH i kakve bi koristi zemlja imala od učlanjenja u Paktu?"

Protivnici tog poteza kažu da će se poremetiti odnosi sa Rusijom te da će ruske rakete biti usmjerene i prema Bosni i Hercegovini. To nema veze sa logikom. Da li su zbog članstva u savezu neke istočnoevropske zemlje poremetile ekonomske odnose sa Moskvom? Čvrsto ne. Primjer za to može da bude Bugarska gdje je ruski "Lukoil" kupio rafineriju nafte u Burgasu, prilagodio rad u skladu sa najvećim svjetskim standardima ekologije, a goriva ispunjavaju sve kriterijume kvaliteta na evropskom nivou. Rafinerija nije više opasna po okoliš kao što je bila u prošlosti, a obim proizvodnje naftnih derivata za bugarsko tržište i za izvoz se povećava iz godine u godinu. I zašto bi tada Rusi usmjerili rakete prema svojoj investiciji i time razrušili nešto što njima vrijedi i ekonomski i finansijski?

Paralela sa rafnerijom u Bosanskom Brodu za sada ne može da bude napravljena, mada je vlasnik te rafinerije isto ruska kompanija "Zarubježnjeft", koja je ne manje moćnija nego što je "Lukoil". Biznis generalno slijedi svoje tržišne tokove. Novac i finansijski tokovi imaju svoju tržišnu logiku i trebaju ulaganja u sigurnim i stabilnim zemljama.

Članstvo u NATO savezu učiniće od BiH upravo takvu državu. I ne samo po pitanju ruskog kapitala nego i za sve ostale potencijalne ulagače u zemlji. Na isti način povečaće se neminovno i međunarodni kreditni rejting BiH, koji je jasan signal za strane investitore. Investicije otvaraju radna mjesta, dolazi do socijalnog efekta - smanjenja nezaposlenosti, a samim tim i do smanjenja društvene tenzije i siromaštva.

Slijedi zaključak da se od političkog koraka članstva u NATO savez stiže do socijalno-ekonomskog efekta koji je neizmjerljivo bitniji od samog političkog poteza učlanjenja.

Sa druge strane, može se ocijeniti da je međunarodni imidž Bosne i Hercegovine generalno negativan. Pitajte bilo koga na ulicama u Evropi šta misli o BiH i u 95% slučajeva asocijacija za BiH je vezana za rat i masakre počinjene tokom rata. Pristupanjem NATO savezu imidž će se neminovno poboljšati, a to znači da će ljudi u inostranstvu polako prestati da imaju negativna predubjeđenja prema zemlji. Efekat je ponovo socijalno - ekonomski, a sa druge strane BiH ima sve moguće pretpostavke da postane veoma privlačna destinacija u Evropi sa svojim zimskim, seoskim i historijskim turizmom, sa svojim banjama i hodočasnim mjestima.

Bosna ne mora čekati Srbiju

Kao zemlja - članica NATO pakta Bosna bi se mnogo lakše mogla suočiti i izboriti sa današnjim bezbjednosnim izazovima kao što su međunarodni terorizam, energetska bezbjednost, regionalnim i međunarodnim vojnim i političkim krizama. Bosna je mala zemlja i nema kapaciteta da se sama suoči sa takvim izazovima niti da se snađe na odgovarajući način sa njima.

Kao dio NATO porodice BiH bi uvijek imala čvrst oslonac u takvim kriznim situacijama na koji bi mogla računati u potpunosti. Usklađenost odbrambenog i bezbjednosnog sistema u BiH sa NATO standardima nesporno bi povećalo kapacitete Armije BiH i bezbjednosne strukture zemlje. Iste bi postale nesumnjivo učinkovitije i stabilnije obzirom na asimetrične prijetnje sa kojima se Bosna sve češće suočava i sa kojima bi se sama teško uspjela izboriti.

Često se kaže da Bosna mora pratiti ono šta se dešava u Srbiji. Ne mora. Bosna je nezavisna država i ona ima svoj put kojim treba da ide. Zasigurno je bitno da se dešavanja i trendovi u Srbiji trebaju pratiti, ali jedino sa tačke da Bosna ne treba da ponavlja srpske greške, već da pokupi vrijedno srpsko iskustvo u svim oblastima.

To je važeće i za Hrvatsku, i za Sloveniju, i za Bugarsku.

Trenutak za politički preokret prema NATO i članstvu u Paktu je više nego povoljan obzirom na krizu u Ukrajini, konflikt u Siriji i Iraku, a ponajviše zbog prijetnji od terorizma koje se povećavaju iz dana u dan.

Sada su na potezu domaći političari. Vrijeme je da preuzmu odgovornost i da učine za ovu zemlju potez članstva u NATO, koji će jednog dana biti duboko cijenjen od narednih generacija u ovoj zemlji.

izvor: thebosniatimes.ba-68