Kuda ide SDA

Kuda ide SDA

Kontrolirani politički inženjering

Nacionalna homogenizacija i interesne veze

Izetbegović - Erdoğan
Izetbegović - Erdoğan

Objavljeno: 27. maj 2015 | Dženana Halimović

Stranka NEdemokratske akcije ili Stranka demokratske NEakcije

Nakon šest godina SDA je dobila novog predsjednika. Očekivano, Bakir Izetbegović, sin prvog predsjednika stranke Alije Izetbegovića, vodiće je naredne četiri godine. Međutim, primijetno je da se stranka, koja je pod vođstvom bivšeg predsjednika Sulejmana Tihića doživjela preobrazbu od kruto nacionalne ka građanskoj, Izetbegovićevim izborom vraća kući. Tako bar procjenjuju analitičari, ali u prilog tome govore i usvojeni kongresni dokumeti, koji SDA vraćaju na pozicije koje su davno prevaziđene, i vode ka novim podjelama - od za većinu neprihvatljivih ustavnih promjena, do pokretanja nove tužbe za genocid.

Od stranke koja je "dio rješenja, a ne problema u BiH", kako je govorio njen bivši predsjednik Sulejman Tihić, SDA se nakon posljednjeg Kongresa na 25. godišnjicu od osnivanja - vjeruju poznavaoci bh prilika - "vratila kući".

Oni su sa Tihićem krenuli u otvaranje stranke prema širim krugovima ljudi i iskorake pravili i prema regionu i sad se vraćaju na prije te politike, obnavljanje tužbe... To je jedan ozbiljan iskorak ka ozbiljnoj homogenizaciji unutar bošnjačkog korpusa - kaže glavna urednica "Oslobođenja" Vildana Selimbegović.

Višegodišnja borba dvije frakcije - Tihićeve i Izetbegovićeve - iznjedrila je pobjednike koji su i više nego ostvarili prevlast u stranci. Za takve je Šemsudin Mehmedović, Izetbegovićev oponent na Kongresu, iznoseći svoje motive za kandidaturu, kazao:

Stranku već neko vrijeme vodi uski krug ljudi sa ciljem ostvarenja i očuvanja svojih privatnih interesa.

Mehmedović je nakon Konvencije stranke održane prije dvije godine platio svoje stavove o korumpiranim stranačkim kadrovima izbacivanjem iz predsjedničkih struktura, a nakon Kongresa tu je poziciju i zapečatio.

S njim i mnogi odani prvenstveno stranci i njenoj ideji.

Kontrolirani politički inženjering

Jedan od njih je i Senad Šepić, bivši potpredsjednik stranke, koji je već drugi mandat zastupnik u državnom parlamentu. On je jedan od onih koje, kako kaže, hoće narod, a neće stranka.

Senad Šepić
Senad Šepić

Rezultati Kongresa su, nažalost, pokazali da se stranka zatvara u demokratskom smislu i da postaje oružje u rukama uskog broja ljudi koji su interesno i porodično povezani. Određena grupa ljudi su te pozicije osigurali dijelom kroz ucjene i pritiske na terenu, a drugi kroz kontrolirani politički inženjering kakav smo vidjeli i na Kongresu. Na ovaj način stranka pravi korak unazad, pogotovo od evropskog profila moderne, demokratske stranke, i to što čini čini suprotno onome što je narod rekao na izborima. To i jeste jedan od paradoksa Kongresa - da oni koje hoće narod neće ih struktura, odnosno taj izborni inženjering unutar stranke. Mislim da to nije dobro za stranku i vjerujem da će se to veoma brzo odraziti i na njenu poziciju - konstatuje Šepić.

Šepić kaže kako će uprkos svemu nastaviti djelovati jer smatra da je i za SDA, ali i cijelu zemlju, najbolje da jedna od najjačih stranaka u BiH bude otvorena i trasparentna.

Prosperitet je u pomirenju

Kako bilo, njima su sada, smatra Selimbegović, srezana krila jer je "ekipa ljudi, koja se može smatrati užim krugom Bakira Izetbegovića, dobila pravo da SDA povede u drugom pravcu".

Kuda ide SDA?

youtube video: Svađa na Kongresu SDA
Published on May 27, 2015

Stanje u SDA stranci je adekvatno stanju u državi

Na Kongresu SDA stranke, učestvovao je i najiskusniji tim za kradju glasova, koji radi isključivo po zadatku Asima Kambera. Rukovodilac ove "časne" ekipe iz USK je Fazir Vukalić iz Sanskog Mosta. Oni to rade otvoreno i bez prikrivanja jer znaju da popravke nema, a za svoja djela će biti od Bakira Izetbegovića i adekvatno nagradjeni. Najupečatljiviji dokaz je u trećoj minuti videa, bivši kantonalni poslanik iz USK, sa Fazirove desne strane, a naše lijeve, križa i popunjava listiće. Upravo se na videu čuju optužbe upućene na njihov račun.

Sistem krađe glasova je razrađen još na izborima 2012. godine u Sanskom Mostu, za koje je dokumentovana krađa, ali Tužilaštvo BiH, tužilački odjel u Sanskom Mostu ne želi da pokrene već podnesenu krivičnu prijavu, iz razloga što je i glavna tužiteljica Vildana Dedić uhvaćena u podmetanju krivičnog djela, radi svog koristoljublja. Protiv nje je krivičnu prijavu podnio direktor FUP Dragan Lukač, koji je odmah nakon toga smijenjen.

Kuda ide SDA - to više nije dilema.

Sve je objasnio njen prvi čovjek.

Da je vrijeme za demokratizaciju stranke kako to gospodin Šemso Mehmedović smatra, onda ne bi dobio 20 posto, nego 80 posto glasova - kazao je Izetbegović, za koga je ključni element za prosperitet cijelog regiona - pomirenje.

Iz pomirenja će proizaći politička volja. Iz političke volje će izaći bolji ambijent i za investicije i reforme i za ulazak inostranog kapitala i sve što nas vuče iz loše političke i socioekonomske situacije. Mislim da imamo jake šanse da u tom smjeru idemo, jer imamo dobre odnose sa Hrvatskom, sve bolje odnose sa Srbijom, jednu kritičnu masu srpskih političara u BiH koji konačno žele da okrenu leđa konfliktu i žele da zajedno s nama rade za bolju BiH - rekao je Izetbegović.

Bakir Izetbegović - Dragan Čović
Bakir Izetbegović i Dragan Čović pred pomirenjem

Malo više Republike Srpske

Kakvi li bi odnosi sa Srbijom bili ako bi SDA pokrenula rezolucijom najavljenu reviziju tužbe za genocid, ili kako bi srpski političari u BiH podnijeli prijedlog o ustavnim promjenama koje zadiru u unutrašnju organizaciju zemlje - od jednog predsjednika države, vlade umjesto Vijeća ministara, te pet regija umjesto dva entiteta.

Branislav Borenović, potpredsjednik PDP, jasno je stavio na znanje da su želje jedno, a mogućnosti drugo.

Možda mi želimo malo više Republike Srpske, SDA malo više Bosne, ali imamo zajedničku obavezu da na bazi ovoga što danas imamo vodimo BiH u EU, poštujući i dvoentitetsku strukturu i ravnopravnost sva tri naroda - rekao je Borenović.

S druge strane, Šepić na pitanje jesu li ostvarivi predloženi ciljevi kaže da se to moglo vidjeti u proteklom periodu, jer za to treba konsenzus svih u BiH.

Bojim se da je to pokušaj skretanja s prave teme, a ona je da imamo jako puno problema kada je naša ekonomska situacija u pitanju i kad je u pitanju naš evropski put - kaže Šepić, i smatra kako najveći fokus i sve snage treba usmjeriti upravo na ta pitanja i graditi jake institucije koje se mogu boriti protiv korupcije i zemlju odvesti ka evropskom putu.

Politički analitičar Esad Bajtal, na osnovu svega što je, kaže, vidio i čuo nakon Kongresa, navodi da je rano ocijeniti kuda se zaputila SDA, ali, podsjeća kako stranke na ovim prostorima "nisu ništa drugo nego ineteresne grupacije - firme koje rade za sebe svoje ineterese i svoje uže članstvo i rukovodstvo".

Bajtal podsjeća i da ako bi se nastavilo u pravcu kojim se do sada išlo, Mehmedović mogao biti u pravu, te da bi svi građani mogli nastaviti plaćati cijenu, kao u posljednjih 20 godina.

izvor: slobodnaevropa.org-27039761