Sefer Halilović ZLOTVOR (VIDEO)

Sefer Halilović ZLOTVOR

Generali Armije BiH optužuju Sefera Halilovića: Svoje zločine prebacuješ na suborce

Sefer Halilović ZLOTVOR
Sefer Halilović ZLOTVOR

Udruženje generala Armije BiH poručilo Seferu Halilović da prekine sa blaćenjem Armije BiH

Objavljeno: 12. maj/lip 2015

Kao reakcija, odgovor i svojevrsni demantij na film 'Kako je izdana Bosna i Hercegovina', autora Semira Halilovića, sina generala Armije BiH Sefera Halilovića, a financiranog od strane ministarstva branitelja Sarajevske županije tijekom mandata ministra iz Seferove stranke, iz tri udruženja nekadašnjih pripadnika Armije BiH, među kojima i Udruženja generala Armije BiH, pristiže oštar odgovor u vidu dokumentarnog filma i to u četiri dijela.

Tri udruge, Udruženje za zaštitu tekovina borbe za BiH, Udruženje generala Armije BiH, Udruženje za zaštitu imena i djela 'TO' BiH, odgovorile su dokumentarcem 'Sefer halilović Zlotvor', a zbog, kako su istaknuli, blaćenja Armije BiH.

- "Argumentirana istina kao reakcija na filma Semira Halilovića 'Kako je izdana Hercegovina', kojim na štetu ARBiH i RBiH, manipulira istinom o borbi za oslobađanje BiH, kako bi prebacio odgovornost svoga oca Sefera Halilovića za ratne zločine na njemu nadređene i podređene suborce" - ističu iz ovih udruženja.

Također pozivaju i na odgovornost sada već bivšeg ministra za pitanja branitelja Sarajevske županije Faida Heću iz stranke 'BPS Sefer Halilović', čije je ministarstvo i financiralo dokumentarac Halilovića mlađeg o njegovom ocu Seferu Haliloviću.

Sefer Halilović
Sefer Halilović

- "Pozivamo na odgovornost bivšeg ministra Faida Heću iz stranke - BPS Sefer Halilović - jer je svjesno trošio novac poreznika na štetu ARBiH i RBiH, a u korist prebacivanja odgovornosti za ratne zločine Sefera Halilovića na svoje suborce. Dodatno želimo ukazati da zakon nije isti za sve, odnosno, da su za pojedince dovoljni medijski pogovori za podizanje optužnice, dok istovremeno pojedincima se ne podiže optužnica ni uz masovne dokumentirane argumente" - reagirali su iz navedenih udruženja, tvrdeći da su u Halilovićevom filmu iznesene brojne laži i netočnosti, a na štetu branitelja i obrane BiH.

Ovim je i činjenično potvrđeno raskol u nekadašnjem najvišem rukovodstvu Armije BiH, ali i još puno više. Naime, reakcija iz udruženja pokazuje da su ipak, u odgovornosti Sefera Halilovića počinjeni ratni zločini nad Hrvatima, a kojeg sada njegovi suborci optužuju da odgovornost želi prebaciti na svoje dojučerašnje suborce.

Dokumentarac donosi mnoge činjenice o ratnim zbivanjima i ratnim zločinima, a koje do sada nisu poznate javnosti.

Međutim, u studenom 2005. Međunarodni sud u Haagu oslobodio je generala Sefera Halilovića od optužbi za zločine nad Hrvatima u Grabovici i Uzdolu. podsjetimo, Halilović je za vrijeme počinjenja zločina bio zapovjednik 9. motorizirane, 10. brdske brigade i Drugog samostalnog bataljona Prvog korpusa Armije BiH, čiji su pripadnici počinili zločin u selima Grabovica i Uzdol. Međutim, haški sud oslobodio je Halilovića od zapovjedne odgovornosti, ustvrdivši kako je Halilović djelovao u skladu sa zapovjedima zapovjednika Štaba vrhovne komande, generala Rasima Delića, te da kada se zločin dogodio nije imao stvarnu mogućnost kazniti počinitelje ovog zločina.

- "Pretresno vijeće zaključuje da je borbeno naređenje za početak borbenih operacija na liniji u tom području izdao Zulfikar Ališpago, kao zapovjednik te linije. Pretresno vijeće je zaključilo da su predočeni dokazi nedovoljni da bi se utvrdilo da je Zulfikar Ališpago bio potčinjen Seferu Haliloviću. Pregledavši sve dokaze koji su mu predstavljeni, a u svjetlu činjeničnih nalaza, Pretresno vijeće je zaključilo da Tužiteljstvo nije dokazalo van razumne sumnje da je Sefer Halilović imao učinkovitu kontrolu nad jedinicama pod zapovjedništvom Armije BiH, za koje je Pretresno vijeće utvrdilo da su počinile zločine u Uzdolu" - glasi najvažniji dio sadržaja oslobađajuće presude haškog tribunala, a kojom je u vrlo nezgodan položaj stavljen general Armije Rasim Delić kao i "viša razina".

No, s obzirom da je general Halilović haškom presudom u potpunosti oslobođen zapovjedne odgovornosti, odnosno, da je utvrđeno da nije odgovoran za zločine svojih vojnika, brojni drugi procesi koji se vode pred haškim sudom, ozbiljno su dovedeni u pitane.

Također, s obzirom da je Halilović oslobođen optužbi kao i na činjenicu da se za iste optužbe ne može voditi dva procesa, potpuno je izgledno da general Halilović može biti miran od istih te da su reakcije od generala Armije stigle prekasno te da će hrvatske žrtve još pričetati na pravnu zadovoljštinu.

Published on May 27, 2015 -- http://www.zatebebih.ba

Published on May 27, 2015 -- http://www.zatebebih.ba

Published on May 27, 2015 -- http://www.zatebebih.ba

Published on May 27, 2015 -- http://www.zatebebih.ba

izvor: republikainfo.com-18042