Strijeljanje u Velikom parku naredio Juka

Strijeljanje u Velikom parku naredio Juka

Jusuf Juka Prazina
Jusuf Juka Prazina

Znam istinu o Velikom parku - bio sam tamo, ispričao je za Dane krajem marta 2002. jedan od vojnika Jusufa Juke Prazine "Zarobljenike je u bazu doveo Mišo (Žmiro; op. ur) i rekao: Generale (Jusuf Prazina; op. ur), šta da radim s njima?"

Objavljeno: 22. apr 2013 | Vildana Selimbegović, Dani br. 250, 29. mart 2002

Baza je prostor na kojem je danas francuska ambasada, nekada dječiji vrtić, a početkom agresije tu je bio štab Jusufa Juke Prazine, komandanta rezervnog sastava Specijalne jedinice MUP-a RBiH.

- "General Jusuf Prazina mu je rekao da ih vodi u Centralni zatvor, ali se istog momenta predomislio i rekao da ih odmah treba strijeljati. Uzeo ih je od Miše, naredio petorici-šestorici policajaca da se izdvoje i da zarobljenike vode u Veliki park. Za tren su dovedeni i postrojeni odmah ispod podzida i svi su bili okrenuti licima prema cijevima pušaka".

Jedan od policajaca stajao je iza leđa zarobljenika: na njemu je, sjeća se naš svjedok, neko primijetio crvenu tačku UC nišana i uzviknuo: "Pazi, Mirza, na nišanu si!" Mirza se bacio i metak je udario u zemlju: "Tada je prisutnih pet-šest policajaca otvorilo vatru na zarobljenike, koji su odmah bili svi mrtvi".

Mirzinog se prezimena naš svjedok ne sjeća; Juki, drugom policajcu, pamti samo prezime - Jusić. Osim njega, bili su tu još i Papagaj, Senaid iz Rogatice, kome je i nadimak bio Rogatica, i Davor, poznatiji kao Dačo.

Pred istom grupom bio je i zadatak da ukloni leševe: prvo su ih iznijeli iz parka, na ulicu koja dijeli park od Doma policije. "Bilo je puno krvi. A trebalo je sve to i oprati. Odmah su policajci počeli sa čišćenjem, da se više ništa ne vidi" - sjeća se naš sugovornik.

Nekoliko dana ranije, rezervnom sastavu Specijalne dat je na korištenje kombi sa naljepnicom Bakija. Dosjetili su se i upravo tim vozilom transportirali leševe: nekadašnjom Ulicom Mustafe Golubića, pa niz Dalmatinsku, prečicama do hotela Evrope, gdje su se vrata kombija otvorila i jedan je leš ispao - "Valjda vrata nisu bila dobro zatvorena. Unesen je brzo i niko ništa nije vidio - iako su nedaleko stajala dvojica policajaca MUP-a Stari Grad".

Pored Bazena, starim putem, kombi se kretao obalom Miljacke. Već je bio mrak i bilo je dovoljno stati pred prvim tunelom: leševi su preko zida bačeni na obalu - "Niko u tom času nije ni razmišljao da se sve, zapravo, može vidjeti sa četničkih položaja. Samo da se što prije ode. Niko ih nije ni pipnuo: bačeni su sa nakitom i satovima na rukama" - kaže naš sugovornik.

No, koliko je Sarajevo već u tom času bilo malo i koliko se ništa nije moglo sakriti, uvjerili su se nepuna dva dana kasnije - "Svako neka čisti svoje smeće! Vi ste svoje ostavili u našoj zoni" - napisao je tada Mujo Zulić Jusufu Juki Prazini.

izvor: oslobodjenje.ba