Sukobi kao sredstvo za izbjegavanje reformi

Sukobi kao sredstvo za izbjegavanje reformi

Renco Davidi: Za reforme treba čvrsta parlamentarna većina

Renco Davidi
Renco Davidi

Zakon o radu je korak naprijed, ali dijalog je svakako potreban. U pravnoj stečevini EU velika se važnost pridaje socijalnom dijalogu. I vladu i sindikate i poslodavce u velikoj mjeri ohrabrujemo da vode ovakav jedan socijalni dijalog, kazao je zamjenik šefa Delegacije EU u BiH Renzo Daviddi. Upitali smo ga kako službeni Bruxelles gleda na situaciju u Federaciji nakon usvajanja Zakona o radu, odnosno na ambijent koji je napravila aktualna vlast koja se posvađala sa sindikatima

Objavljeno: 11. aug 2015

:: Vlada je napravila veoma naelektriziranu atmosferu, a razlog je upravo način na koji je Zakon o radu donesen...

Zahtjev za njegovo donošenje nije nešto što se pojavilo jučer, već traje unazad nekoliko godina. On je bio i dio prethodnog pisma namjere vlasti u ranijem aranžmanu s MMF-om. Reforme se ne provode zato što neko insistira na tome da se provedu, već zato što su zaista potrebne. Imate tržište rada u BiH koje je još opterećeno propisima koji najvećim dijelom dolaze iz prethodnog sustava, a koji nosi svoje karakteristike, prava i privilegije. Takav jedan zakonodavni okvir nije adekvatan u okviru tržišne ekonomije. Očekujemo daljnji socijalni dijalog u vezi s kolektivnim ugovorima.

:: Posljednja zasjedanja domova Parlamenta FBiH pokazala su da praktično ne postoji parlamentarna većina. Ko će usvajati zakone ove vlade?

Očigledno je potrebno da imate jednu čvrstu većinu i za reforme. Moram priznati da sam malo iznenađen, da ne kažem razočaran, da nekoliko stranaka, koje su, također, potpisnice zajedničke izjave za EU, nisu barem kroz svoj angažman pokazale djelovanje u skladu s tim. Istovremeno u Parlamentu među strankama koje su glasale protiv ovog zakona imaju određene snage koje su u prošlosti snažno zagovarale upravo istu ovu reformu.

Mogu razumjeti da ima stvari u Zakonu koje su problematične. Također razumijem kritike vezane za način na koji je Vlada vodila dijalog. Upoznat sam i s kritikama proceduralne prirode. Ali nadam se da će u narednom koraku, jer imate vrlo dug spisak reformi, stranke koje su se opredijelile za EU glasati u prilog provođenja reformskog paketa.

:: Da, ali jedna stvar je sama intencija za donošenje reformi, a time i zakona, a druga je kvaliteta samih zakona. Jesu li nužno svi zakoni koje predloži ova vlada i dobri zakoni?

Slažem se da to ne mora biti tako. Ali u svakoj parlamentarnoj demokraciji imate mogućnost djelovanja kroz amandmane, kroz dijalog, da bi se mijenjali određeni aspekti nekog zakonskog rješenja. Ako neke stranke smatraju ili će smatrati u budućnosti da određeni propisi nemaju za cilj reformu određene oblasti, onda imaju načine da djeluju, da ih unaprijede. Uz odgovarajuću argumentaciju, mislim da se može postići konsenzus o nekom propisu.

:: Jesmo li, kao država, uopće u situaciji da na putu ka EU nadoknadimo izgubljeno?

Objektivno, određenog napretka jeste bilo. Očekujem i nadam se da će se nastaviti kretati u pozitivnom smjeru. Nadam se da će vlasti od ovog trenutka pa do kraja godine imati kapacitet da se pokažu određeni rezultati u ispunjavanju uvjeta za EU.

Milijarda eura

:: Koliko je za BiH važan predstojeći samit u Beču?

Taj samit je vrlo konkretan, to je pokušaj povezivanja zemalja regije na vrlo konkretan način, s glavnim komunikacijskim pravcima u EU. Svakako, on se ne odnosi samo na transport. Ovaj proces će trajati do 2020. godine, a značajna sredstva mogu biti dostupna. Povjerenik Johannes Hahn govorio je o milijardi eura za taj period. Stotinjak milijuna eura već je osigurano uoči samita.

:: Je li bh. vlast uradila domaću zadaću?

Bh. strana je utvrdila određene prioritete na ministarskom sastanku u Prištini. Dokumentacija je već dostavljena i trenutno je predmet ocjene. Nadam se da će sada biti moguće da se prijeđe u fazu financiranja projekata. Najvažnije je da se radi o zrelim projektima u smislu brze realizacije. Jer novci koji su dostupni ne mogu toliko čekati da budu utrošeni.

Pratit ćemo borbu protiv korupcije

:: Kako Vi gledate na dokument Ministarstva sigurnosti BiH u kojem se ukazuje na spregu kriminala i vlasti?

Nisam vidio taj dokument pa ga ne mogu komentirati. Mi smo borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala shvatili kao nešto što je izuzetno važno i prioritetno. Cjelokupna strategija proširenja, dakle ne samo za BiH, revidirana je da bi poglavlja 23. i 24. upravo bila prva koja se otvaraju u procesu pregovora. Mi ćemo pratiti i djelovanje vlasti, a EU je spremna osigurati značajna sredstva kroz IPA fondove i programe tehničke pomoći. (Avaz)

izvor: dnevno.ba-11346