UNICEF: Kršenje prava djece u RS

UNICEF: Kršenje prava djece u RS

UNICEF: Pravo djece na obrazovanje nije političko pitanje

UNICEF
UNICEF

UNICEF podsjeća obrazovne vlasti da, iako službeni jezici i njihova upotreba nisu izričito regulisani u Ustavu Bosne i Hercegovine, Ustav BiH je dio međunarodnog sporazuma potpisanog na četiri jezika, od kojih je jedan bosanski

Objavljeno: 22. avg 2015

UNICEF ponavlja poziv za hitno rješenje kontroverze u vezi sa nazivom jezika koji se koriste u obrazovanju. UNICEF pozdravlja napore Ministarstva civilnih poslova u organizaciji sastanka Konferencije ministara obrazovanja u Bosni i Hercegovini i poštuje Konferenciju kao važno koordinacijsko tijelo za rješavanje pitanja u obrazovanju.

UNICEF pozdravlja zaključak sastanka od 29. jula u kome Konferencija ministara "Apeluje na sve obrazovne vlasti u Bosni i Hercegovini da poduzmu aktivnosti da, u sredini u kojoj djeluju, u što kraćem vremenskom roku, doprinesu stvaranju okruženja koje poštuje ljudska prava, osnovne slobode i individualnost svakog učenika, njegov kulturni i nacionalni identitet, jezik i vjeroispovijest, bez diskriminacije u pristupu obrazovanju ili njihovom učešću u obrazovnom procesu na osnovu rase, boje kože, spola, jezika, religije, političkog ili drugog mišljenja, nacionalnog ili socijalnog porijekla ili na bilo kojoj drugoj osnovi, kako je to propisano Ustavom Bosne i Hercegovine i ostalim međunarodnim dokumentima iz oblasti ljudskih prava koje je potpisala Bosna i Hercegovina."

Imajući u vidu da školska godina počinje za nekoliko dana i da zadovoljavajuće rješenje nije pronađeno, UNICEF podsjeća obrazovne vlasti da, iako službeni jezici i njihova upotreba nisu izričito regulisani u Ustavu Bosne i Hercegovine, Ustav BiH je dio međunarodnog sporazuma potpisanog na četiri jezika, od kojih je jedan bosanski.

Poštivanje prava djece na obrazovanje ima ogromnu važnost za budućnost djece, kao i na razvoj njihovih zajednica i društva. Pravo djece na obrazovanje nije političko pitanje. UNICEF ponovo poziva da nadležne vlasti među najvažnije prioritete uvrste rješenje za zvaničnu upotreba jezika u obrazovanju. To bi osiguralo poštovanje najboljeg interesa djeteta, u skladu sa opredjeljenjem koje je Bosna i Hercegovina potvrdila pristupanjem Konvenciji o pravima djeteta.

izvor: slobodna-bosna.ba-23438