BiH se priprema za suočavanje s posljedicama rata

BiH se priprema za suočavanje s posljedicama rata

Uskoro rješavanje lustracije, naknada, kršenja prava... u ratu

NAKON 17 GODINA

Sredoje Noviċ
Sredoje Noviċ

Objavljeno: 13. mar 2012 | Eldina Medunjanin

Bh. vlasti nakon 17 godina konačno planiraju pokrenuti proces "tranzicijske pravde" u okviru kojega bi se trebalo riješiti pitanje lustracije, naknade materijalne i nematerijalne štete u ratu, te utvrditi istinu o kršenju ljudskih prava tijekom ratnog sukoba.

Tri oblasti

Mustafa Cerić Muška Namiguša
Mustafa Cerić Muška Namiguša

Vijeće ministara BiH je još početkom 2010. godine osnovalo Ekspertnu radnu skupinu za iznadu Strategije tranzicijske pravde, odnosno strategije za suočavanje s prošlošću u BiH i Akcijskog plana za provedbu Strategije. Ova radna skupina je definirala problem i identificirala rješenja u tri ključne oblasti. Prva je reparacija, koja podrazumijeva naknadu materijalne i nematerijalne štete u ratu. Druga se odnosi na utvrđivanje činjenica o kršenjima ljudskim prava izvansudskim metodama, a treća oblast su institucionalne reforme, odnosno aktivnosti koje će rezultirati vraćanjem povjerenja građana u institucije i sprječavanje počinjenja zločina u budućnosti.

Nakon toga je kreiran i prednacrt strategije, a konkretan rad na usvajanju i primjeni tog važnog dokumenta za budućnost Bosne i Hercegovine tek treba uslijediti. Resorno državno ministarstvo je još pred kraj prošle godine predložilo da se održi zajednički sastanak s predstavnicima oba doma državnog Parlamenta, kako bi se krenulo na izradu završnog prijedloga Strategije tranzicijske pravde u BiH za razdoblje od 2012. do 2016. godine. Riječ je o vrlo osjetljivim pitanjima koja iziskuju visok stupanj političke suglasnosti, ali i osiguranje značajnih financijskih sredstava. Ono što je već sada izvjesno je da istraživanje ratnih zločina neće biti obuhvaćeno ovom strategijom tranzicijske pravde.

Reforma pravde

Vjekoslav Bevanda
Vjekoslav Bevanda

Naime, Državna strategija za rad na predmetima ratnih zločina, koju je odobrilo Vijeće ministara još 2009. godine, kao sastavni dio Strategije za reformu sektora pravde dotiče se procesuiranja ratnih zločina u Bosni i Hercegovini. Ona, ustvari, u svom fokusu ima spomenuti prvi mehanizam tranzicijske pravde, tj. oblast retributivne pravde, te se iz tog razloga ta pitanja neće ponovno otvarati u Strategiji za tranzicijsku pravdu.

I pored toga, državni parlamentarci i resorna Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice i pravdu, imat će što raditi kako bi konačna verzija Strategije tranzicijske pravde u BiH i akcijski plan za njezinu provedbu bili usvojeni i primijenjeni do zacrtanog roka, a to je 2016. godina. Potpuno suočavanje s ratnom prošlošću u BiH podupiru i međunarodne organizacije, a u proces izrade tranzicijske pravde izravno je uključen i UNDP.

izvor: vecernji.ba-386499