Tuđi prsti u Crnoj Gori

Tuđi prsti u Crnoj Gori

Ocjene protesta u Podgorici: Đukanovićeva vladavina samo okidač

Esad Bajtal
Esad Bajtal

Objavljeno: 26. okt 2015 | Dženana Halimović

Teško je povjerovati da su protesti u Crnoj Gori uobičajeni građanski protesti protiv vlasti, smatra politički analitičar Esad Bajtal. Vjeruje kako su u pokušaju destabilizacije te zemlje umiješani tuđi prsti.

"Nije nemoguće da je u pitanju velikosrpska ideologija poduprta nekim ruskim davnim snovima o toplom moru, pogotovo sad, u ovom trenutku kad se događaju ove stvari oko velike svjetske izbjegličke krize, sudara Istoka i Zapada, Rusije i Amerike. Dakle, sve bi to mogli biti putevi pokušaja traženja balkanske tačke oslonca za rusku vanjsku politiku. Crnogorski put u NATO - ta država je vrlo blizu da ga realizuje - to je, izgleda, trebalo spriječiti. Ali, čak i bez toga, mi znamo da cijelo vrijeme nakon odvajanja, nakon osamostaljenja Crne Gore, nikad nije prestao pokušaj njenog klimanja, razdrmavanja, razbijanja. I to se uglavnom odvijalo preko kanala Srpske pravoslavne crkve, koja je uvijek neka centralna tačka vanjske politike na Balkanu kad je u pitanju Srbija", smatra Bajtal.

Profesor sa Banjalučkog univerziteta, Miodrag Živanović, smatra da je Srbija pod odveć velikom prismotrom Evrope da bi se uplitala u procese u Crnoj Gori. Također navodi da je previše smatrati da je Crna Gora kamen na kojem se spotiču interesi velikih sila.

"Pominjanje tog mogućeg ili stvarnog prelamanja jednostavno je više alibi za postojeće lokalne garniture ovdje nego li da je doista ono što se u svijetu događa i gdje neko može imati uticaj. Mi, nažalost, još dugo vremena nećemo imati mogućnost da utičemo na bilo šta", komentariše Živanović.

Kao najveći problem Živanović vidi zastoj u demokratskim procesima.

"I pozicija i opozicija u ovoj republici zapravo su na istom fonu. Riječ je o dvije strane iste medalje. Dakle, kad bi čak i došlo do smjene vlasti i kad bi čak i opozicija došla na vlast, ništa se ne bi bitno promijenilo. Ne postoji, dakle, matrica koja bi donijela nešto novo. I to je problem situacije, ne samo u Crnoj Gori, nego je možemo primijeniti i na cjelokupno njeno okruženje", upozorava Živanović.

Esad Bajtal također upozorava i na činjenicu da će se Crna Gora ipak morati razračunati sa svojim dugogodišnjim unutrašnjim političkim problemima koje nosi vladavina Mile Đukanovića, koji je ovaj put iskorišten kao okidač.

"To, šta je s Milom Đukanovićem i kako je s njim, priča je duga najmanje dvadeset godina, dakle, iz Miloševićevih vremena, i to Crna Gora mora jednog dana da raščisti. Da li je sad to došlo na red, teško je vjerovati, ali da se to iskorištava, to postaje sve očiglednije", mišljenja je Bajtal.

izvor: slobodnaevropa.org-27327726