Dr. Novak Kilibarda o falsifikovanju istorije

Dr. Novak Kilibarda o falsifikovanju istorije

Objavljeno: 16. jan 2014

Dr. Novak Kilibarda: "U Bosni do sredine 19. vijeka niti je bilo Srba, niti je bilo Hrvata, sve su bili Bošnjaci. Nepismeni ljudi imali su u svojoj svijesti i na svojim usnama da treba lomiti munare i džamije, i smatrali da tako čine najljudskije stvari i da je to njihova dužnost jer je Gorski Vijenac prerastao u Bibliju. Kada se pristupa Gorskom Vijencu, mora se uzeti u obzir da nijedno djelo u svjetskoj literaturi nije jače nadojeno antiislamizmom i antiTurstvom nego što je Gorski Vijenac" - rekao je dr Kilibarda:

Dr. Novak Kilibarda - Istorijske paralele - O falsifikovanju Srpske istorije

Cijela emisija

Published on Jan 16, 2014