Moska postaje nerovozna zbog BiH

Moska postaje nerovozna zbog BiH

Moskva: Što prije riješiti pitanje zatvaranja OHR

Vladimir Putin - Barack Obama
Vladimir Putin - Barack Obama

Objavljeno: 23. nov 2015

Pitanje zatvaranja OHR u BiH treba što prije da bude riješeno, a dvadesetogodišnjica Dejtonskog mirovnog sporazuma pogodan je trenutak za početak tog procesa, saopšteno je iz Departmana za informacije i štampu Ministarstva vanjskih poslova MVP Rusije.

U saopštenju objavljenom povodom 20 godina od parafiranja Dejtonskog mirovnog sporazuma navodi se da protektorski pristupi OHR, koji su izgubili svoju aktuelnost, sprečavaju lokalnu inicijativu i harmoničan razvoj BiH u cjelini, objavljeno je iz ruske Ambasade u BiH.

Rusija je, kako se navodi, spremna da i dalje sveobuhvatno pomaže sprovođenje Dejtonskog mirovnog sporazuma, koji je sačuvao značajan pozitivan potencijal, kao i da promoviše konstruktivnu saradnju sa BiH.

Iskustvo mirovnog procesa u BiH, kako ističu iz ruskog MIP, nedvosmisleno potvrđuje da stabilizacija može biti efikasna samo pod uslovom da sve angažovane strane imaju težnju ka konstruktivnom radu, definisanju i realizaciji zajedničkih interesa.

U saopštenju se ukazuje da glavni uslov za jačanje uzajamnog povjerenja među narodima koji žive u BiH jeste filozofija partnerstva, koja je zasnovana u Dejtonskom mirovnom sporazumu kao jedini put za savlađivanje međunacionalnih i međuvjerskih neslaganja i konsolidaciju društva.

Ruska Federacija se, kako je saopšteno, čvrsto zalaže za predaju pune odgovornosti građanima za sve šta se dešava u BiH - "U Moskvi su ubijeđeni da sva strukturalna i druga preuređenja moraju biti rezultat svjesnog izbora strana u BiH i da se oni sprovode striktno na osnovu principa konsenzusa predviđenog Dejtonom. Pokušaji nametanja spolja vještačkih recepat reformisanja su kontproduktivni" - navodi se u saopštenju.

Iz ruskog MVP ističu da je teško procijeniti značaj kompleksnih sporazuma postignutih 1995. godine u Dejtonu - "Zahvaljujući njihovom kontinuiranom sprovođenju uspjelo se, ne samo zaustavljanje vrele faze konflikta u BiH, već i postizanje osjetljivih rezultata u postkriznom obnavljanju i razvoju decentralizovane BiH i dva njena entiteta - Republike Srpske i Federacije BiH" - navodi se u saopštenju.

Iz ruskog MVP napominju da je obezbijeđen povratak više od milion izbjeglica i raseljenih lica u prijeratna mjesta prebivališta, da su modernizovani ključni objekti transportne i socijalne infrastrukture, sprovedene ekonomske, kao i reforme u oblastima odbrane, sigurnosti i mnogim drugim - "BiH uspješno vodi svoju spoljnu politiku, a 2010-2011. godine uzimala je aktivno učešće u djelatnosti Vijeća sigurnosti UN u svojstvu njegovog nestalnog člana. Prije nekoliko dana se završilo predsjedavanje u Odboru ministara Vijeća Evrope, koje je obavljeno na profesionalan i uravnotežen način, što je visoko ocijenjeno od svih država članica Vijeća Evrope" - navodi se u saopštenju.

izvor: federalna.ba-148180