Srbija je član NATO, samo to Srbi još ne znaju

Srbija je član NATO, samo to Srbi još ne znaju

Srbija je član NATO, samo građani još nisu obavešteni

Dom Narodne skupštine Republike Srbije
Dom Narodne skupštine Republike Srbije

Objavljeno: 24. maj 2012

Srbija i NATO - Ovako je tekla saradnja između Srbije i NATO:

Pristupanja programu "Partnerstvo za mir"

Krajem aprila 2002. god. Savezna vlada je usvojila preporuku Vrhovnog saveta odbrane o pokretanju procesa pristupanja programu Partnerstvo za mir.

Zvaničan zahtev Alijansi za prijem u program "Partnerstvo za mir"

Državna zajednica Srbija i Crna Gora (maestralno i planski je od strane Solane i planera iz EU "uvedena" u svetsku politiku i pripremljena za dalje razgrađivanje) podnela je 19. Juna 2003. God. Zvaničan zahtev Alijansi za prijem u program: Partnerstvo za mir.

Prilagođeni program saradnje za Srbiju i Crnu Goru

Zbog naše navodne nesaradnje sa sudom u Hagu, nije nam došao "poziv" već je NATO, umesto poziva, dana 30 juna 2003. Pokrenuo poseban program za Srbiju i Crnu Goru: Prilagođeni program saradnje (eng. TCP). (Reč "prilagođeni program" je eufemizam za termin priprema za "mlevenje" onoga što nam je ostalo od vojske i države; "žrvanj" mora da melje).

Naše MO i Ministarstvo spoljnih poslova su bile nadležne institucije za sprovođenje Prilagođenog programa saradnje.

Takav program je sprovođen u tri ciklusa:

  • A) U toku prvog ciklusa 2003 - 2004 god. Su obavljene sledeće aktivnosti: seminari i konferencije, kursevi u NATO školi u Oberamergau i poseta Beogradu ekspertskog tima. Istanbulski samit NATO 2004. G. Je doveo do obnavljanja i usmeravanja saradnje u okviru Partnerstva za mir. Tada su Akcioni plan partnerstvu protiv terorizma (PAP - T) i Radni plan evroatlantskog partnerstva (EAPNJP) delimično otvoreni za države Inicijative NATO za jugoistočnu Evropu, uključujući i nas i BiH.
  • B) U toku drugog ciklusa, 2005. Prilagođeni program saradnje je sredstvo pripreme Srbije i tada Crne Gore za buduću ulogu države partnera. Povećan je broj kurseva u NATO školi u Oberamergau kao i prisustvo na određenim vojnim vežbama Partnerstva za mir.
  • C) U trećem ciklusu 2006. G., pokrenut je novi mehanizam saradnje, Grupa SCG - NATO za reformu odbrane.

Učešće u vojnim vežbama NATO

Od 2004. God. Vojska Srbije (i Crne Gore) učestvovla je na nekoliko vojnih vežbi sa oružanim snagama članica NATO.

Pošto je već bila formirana Grupa za reformu odbrane (eng. DRG) februara 2006. g., jedan od zadataka te grupe je priprema Srbije za angažovanje za Partnerstvo za mir.

Sporazum o tranzitnim aranžmanima NATO

Sporazum o tranzitnim aranžmanima NATO snaga, potpisan je 18. Jula 2005. G. Od strane tadašnjeg naseg ministra spoljnih poslova Vuka Draškovića i generalnog sekretara NATO. Taj sporazum je ratifikovan u Skupštini državne zajednice SCG, 04. Novembra 2005. God., javnim glasanjem - prozivkom, (pri čemu je za ratifikaciju glasalo 49 poslanika iz Srbije i 19 iz Crne Gore, iako su znali da će naredne godine proglasiti svoju samostalnost, a protiv su bili 44 poslanika.

Sporazum o statusu snaga SAD u Srbiji

Dana 07. Septembra 2006. God. Potpisan je Sporazum o statusu snaga SAD na našoj teritoriji.

Okvirni dokument pristupanja

Dana 14. 12. 2006. Predsednik Boris Tadić je potpisao Okvirni dokument PZM (pristupanja partnerstvu za mir).

NATO logo

NATO kancelarija za vezu

U Beogradu, dana 18. Decembra 2006. Otvorena je NATO vojna kancelarija za vezu (eng. NATO MLO), i to u zgradi našeg Ministarstva odbrane.

Status pridruženog člana

Maja 2007. God. Na Parlamentarnoj skupštini NATO u Maderi (Portugalija), Srbiji je odobren status pridruženog člana.

Projekat prekvalifikacije viška vojnog kadra

A pre toga, pristupanjem Otavskoj konvenciji marta 2004., da bi usmeravali"našu" Vojsku i odbrambene snage, NATO je početkom 2005. Odvojio Poverilački fond namenjen za uništavanje protivpešadijskih mina, a početkom 2006. God. Fond namenjen podršci programu, projektu prekvalifikacije viška vojnog kadra. Projekat prekvalifikacije viška kadra (PRISMA)"uspešno" je uklonio sposobne starešine Vojske Srbje iz službe u periodu od 2006-8.

Sporazum o bezbednosti informacija

A u međuvremenu je potpisan, tačnije 01. Oktobra 2008. I Sporazum o bezbednosti informacija, (na sva zvona objavljeno u našoj javnosti)!

Vojno predstavništvo Srbije pri NATO

I radosno izjavljujemo da je Vojno predstavništvo RS pri NATO uspostaljeno 27. 09. 2010. G. U Briselu, sa zadatkom da predstavljaju MO i VS u Sedištu NATO u Briselu. A to predstavništvo se sastoji od Kancelarije VS i Kancelarije odbrane u Briselu, i Tima za vezu pri Odeljenju za vojnu saradnju NATO u Monsu.

Od tada do danas, naša vlast je potpisivala niz vojnih sporazuma sa zemljama članicama NATO, i uzimala učešće na skupovima:

  • Proces saradnje u Jugoistočnoj Evropi (PrS JIE)
  • Regionalni savet za saradnju (RSS)
  • Saradnja ministara odbrane Jugoistočne Evrope (SEDM)
  • Forum za pomoć zemljama JIE
  • Program državnog partnerstva sa državom Ohajo...

Bespredmetno je postavljati pitanje da li smo već postali član NATO!

Takođe se ne sme zaboraviti učestvovanje naše Vojske u mirovnim misijama hiljadama kilometara daleko, mnogo dalje od Merdara. (Jer, kada General - major Rahman Rama, Komandant Kopnenih Snaga BSK, može da boravi u Teksasu, u Vazdušnoj bazi Leklandit u SAD na obuci do 10. Avgusta, onda je saradnja naših oficira sa Naconalnom gardom Ohaja, obična limunada).

izvor: novinar.de