Ontološko nabijanje Ive Andrića na kolac

Ontološko nabijanje Ive Andrića na kolac

Tumačenje Andrića u Kulturnom centru Kralja Fahda

Cardinal Richelieu iz našeg sokaka - Perenijalna filozofija "am Arsch der Welt"

Ivo Andrić
Ivo Andrić

• Na tribini su, uz moderiranje pjesnika i profesora na Fakultetu političkih nauka Džemaludina Latića, govorili i profesori sa Odsjeka za književnosti naroda BiH sa Filozofskog fakulteta u Sarajevu, Fahrudin Rizvanbegović i Alija Pirić

Objavljeno: 21. apr 2011 | K.E.

Kakve su poruke i iskazi nekih gostiju tribine "Književni značaj i ideologija Ive Andrića", održane sinoć u Kulturnom centru Kralj Fahd u Sarajevu, organizirane, kao i većina s Andrićem povezanih događaja ove godine, povodom 50 godišnjice dodjele Nobelove nagrade za književnost:

  • Andrić je kopile
  • Andrića ima previše u školama
  • Andrić je pisac posebno opasan za djecu
  • Andrićeva književnost je genocid protiv ljudskog uma
  • Andrićeva književnost ima negativan utjecaj na naše živote
  • Andrićeve romane bili smo primorani čitati kao historijske tekstove
  • Andrić je srpsko-hrvatsko-jezuitski čovjek u projektu uništavanja muslimana i Bošnjaka
  • Uz svaku Andrićevu bistu treba staviti i bistu Muhsina Rizvića, autora knjige Bosanski Muslimani u Andrićevom svijetu...

Zahvaljujući diskusijama Alije Pirića i Fahrudina Rizvanbegovića, ali i iznenadnoj politički korektnoj suzdržanosti Džemaludina Latića - većini publike u centru pod imenom pokojnog saudijskog kralja - nije priušteno zadovoljstvo nabijanja Andrića na nacionalistički kolac.

Fahrudin Rizvanbegović - foto: bosnjackiinstitut.ba
Fahrudin Rizvanbegović - foto: bosnjackiinstitut.ba

Profesor Rizvanbegović je na početku kazao da Andrića treba isključivo čitati kao pisca, a nikako kao historičara, publicistu, ideologa ili diplomatu. Međutim, u nastavku tribine, Rizvanbegović se ponajviše osvrtao na Andrićevu doktorsku disertaciju Razvoj duhovnog života u Bosni pod uticajem turske vladavine, iščitavajući iz nje Andrićeve antiosmanske i antiislamske stavove, te videći u disertaciji svojevrsno izvorište i predvorje Andrićeva opusa.

"Treba dopustiti suprotstavljanje različitih tumačenja Andrića, ali treba tražiti i sveobuhvatnije pristupe njegovom djelu. Ne treba dopuštati ni slijepo slavljenje ni bezrazumno napadanje Andrića" - kazao je Rizvanbegović.

A šta je nabijanje na kolac?

Alija Pirić
Alija Pirić

Iako je uobičajena praksa da se na književnim tribinama uglavnom govori uopšteno, i iako je bilo za očekivati da će se na ovoj tribini govoriti uglavnom o Andrićevoj ideologiji, a to je, opšteprihvaćeni je stav velikog broja bošnjačkih autora, ideologija srpskog nacionalizma i antimuslimanstva, profesor Alija Pirić se ipak upustio u stručnu analizu i interpretaciju jedne poznate Andrićeve pripovijetke - Put Alija Đerzeleza.

Premda su neki bošnjački autori, poput Muniba Maglajlića, upravo u Putu Alije Đerzeleza, Andriću učitavali mržnju prema Bošnjacima, bosanskim muslimanima, Pirić Đerzeleza čita u kontekstima bahtinovski pojmljene karnevalizacije, te u tradiciji evropske parodije, poredeći Andrićeve postupke parodizacije i groteske sa postupcima François Rabelaisa u njegovom kapitalnom djelu Gargantua i Pantagruel.

Nije lako sa sijačima mraka

Cardinal Richelieu
Cardinal Richelieu

Opšte mjesto bošnjačkih nacionalističkih napada na Andrića jeste nabijanje na kolac u romanu Na Drini ćuprija. Na pitanja već pomalo razočarane publike o navodnom Andrićevom falsificiranju povijesti, Pirić je kazao da književnost nije historiografija, te da kažnjavanje nabijanjem na kolac u ovom romanu treba čitati kao figuru destruiranja tijela i kao figuru tjelesne patnje, što je naročito prisutno u Andrićevim djelima.

Pirićev čin odbrane Andrića od politikantskih učitavanja putem teorijsko-kritičkog tumačenja, i to na skupu uglavnom desničarske publike koja očekuje sahranu Andrića i definitivno ovjeravanje njegovog antibošnjaštva, za svaku je pohvalu.

Džemaludin Latić
Džemaludin Latić

Neki gosti otvoreno su protestirali protiv odbrane Andrića, poručujući Piriću da ih je razočarao. Jedan je student književnosti od svojih profesora tražio da se "konačno odrede o Andriću", da kažu šta je njegova ideologija i šta je on htio. Treći su poručivali da oni "znaju šta je Andrić mislio" i šta je Andrić "nama uradio", te da nikakve kritičarske priče tu "ne piju vode"...

"Nedavno sam putovao kroz Republiku Srpsku i Srbiju i primijetio sam koliko je Ivo Andrić tamo prisutan na jedan ideologiziran način. Zabrinjava me što naša zemlja nema adekvatnog pristup ovoj problematici. Ivo Andrić se u BiH ili glorificira ili napada. Nijedno ni drugo nije dobro" - kazao je na početku Džemaludin Latić. On dodaje da je važno istražiti i tumačiti Andrića, koji jeste bosanskohercegovački pisac - ali da je "Andrićeva ideologija destruktivna po djecu svih naših naroda".

izvor: radiosarajevo.ba-51177