BANU stoji iza đikanskog rječnika

BANU stoji iza đikanskog rječnika

BANU stoji iza projekta "Rječnik bosanskog jezika" akademika Dževada Jahića

BANU đikani
BANU đikani

• Povodom povlačenja odluke o pokroviteljstvu Akademije nauka i umjetnosti BiH (ANUBiH) nad "Rječnikom bosanskog jezika" autora akademika Dževada Jahića, Bošnjačka akademija nauka i umjetnosti (BANU) izdala je saopćenje u kojem se navodi da BANU u potpunosti podržava i preuzima na sebe svu odgovornost za rad svog člana Dževada Jahića te da stoji iza projekta višetomnog enciklopedijskog "Rječnika bosanskog jezika"

Objavljeno: 12. nov 2015

Sa čuđenjem, mada ne i sa prevelikim iznenađenjem, BANU je primila javno oglašavanje Odluke ANUBiH-a da više ne pruža pokroviteljstvo višetomnom enciklopedijskom "Rječniku bosanskog jezika" autora akademika Dževada Jahića i da zahtijeva da se sa impresuma sljedećih tomova toga djela ukloni oznaka o njenom pokroviteljstvu.

Ova odluka izazvala je čuđenje, jer je mimo svih načela civiliziranih intelektualnih odnosa da jedna takva ugledna institucija, koja, osim toga, i nema dovoljnu kompetenciju upravo u pitanjima bosnistike, oduzima ovaj vid formalne podrške jednom uglednom bošnjačkom naučniku i to baš u vrijeme kada sva velikosrpska politička i politizirana naučna javnost, uz pomoć medija, protiv njega vodi bjesomučnu kampanju.

Svakome je jasno da je jedini motiv i cilj te kampanje uzaludno osporavanje postojanja Bosne kao historijskog subjekta i njenoga većinskoga bošnjačkog naroda, a da se to osporavanje više ne izvodi direktno, nego preko osporavanja najvećih projekata bosnistike i osporavanja postojanja i samoga bosanskog jezika. Utoliko više postupak ANUBiH-a odudara od svih normi ponašanja u društvu kakvo je bosansko, u kojem je neophodna maksimalna tolerancija i sloboda, a posebno u pitanjima koja su dio neotuđivih nacionalnih prava svakog njenog naroda.

BANU đikani
BANU đikani

Ta odluka izazvala je čuđenje iz jednostavnog razloga što se u njoj oduzima pravo podrške jedne odgovorne naučne institucije koja pripada svim narodima ove zemlje, i to u pitanju koje je stvar bitnih nacionalnih prava i interesa bošnjačkog naroda. Naime, svakome onom koji zna šta se sve sa Bošnjacima u najnovijoj historiji zbivalo dugi vijek i po zna da su iz određenih centara nacionalne misli i politike dolazila nastojanja da se ospori postojanje Bosne kao države, njene historije, njene kulture i njene ukupne duhovnosti, prije svega jezika, književnosti i umjetnosti, i da se sve što pripada toj sferi svede samo na postojanje srpskog i hrvatskog nacionalnoga kompleksa, koji je, historijski gledano, novijega datuma.

Taj novostvoreni odnos ne može biti sudija cjelokupnom smislu i značenju bosanske historije i posebno onog naroda u Bosni i Hercegovini koji se nikada nije odricao Bosne kao domovine i nije tražio druge domovine, niti se distancirao od njene sudbine, nego je u svom imenu sačuvao direktan spomen svoje države, a u jeziku osnov i ključ svog nacionalnog identiteta.

Zbog svih ovih razloga, BANU izjavljuje da u potpunosti podržava i preuzima na sebe svu odgovornost za rad svog člana Dževada Jahića, da stoji iza projekta višetomnog enciklopedijskog "Rječnika bosanskog jezika", da će kao najviša naučna institucija bošnjačkog naroda dosljedno braniti duhovne i kulturne interese tog naroda a time i same države Bosne i Hercegovine, a među tim interesima prije svega i najviše braniti pravo tog naroda na sopstveni jezik, njegovo proučavanje i njegovo izvorno, historijsko i jedino vjerodostojno bosansko ime, navedeno je iz Informativne službe.

izvor: defter.bosnjaci.agency

 

Akademije nauka i umjetnosti ANUBiH pomaže đikanima iz SANU u borbi protiv bosanskog jezika

BANU đikani
BANU đikani

Objavljeno: 09. nov 2015

Šta se drugo moglo očekivati od Akademije nauka i umjetnosti BiH nego da se kukavičlukom i bježanjem od odgovornosti priključi đikanima iz SANU u borbi protiv bosanskog jezika. Ograđivanjem od "Rječnik bosanskog jezika", autora Dževada Jahića ANUBiH je povukla potez koji su đikani SANU željno očekivali.

Odlukom Izvršnog odbora Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine ANUBiH povučeno je pokroviteljstvo ove Akademije za "Rječnik bosanskog jezika", autora Dževada Jahića. U saopštenju ANUBiH se navodi da su članovi Izvršnog odbora ANUBiH pregledali "sporne" i neke druge odrednice "Rječnika bosanskog jezika" autora Dževada Jahića, a Izvršni odbor je zaključio da ta materija spada u djelokrug Odjeljenja humanističkih nauka ANUBiH i donio odluku da će stručnu ocjenu prepustiti tom tijelu - "Uvid u historijat odlučivanja o pokroviteljstvu je proveo Izvršni odbor. Paralelno provedeno bibliografsko istraživanje Rječnika izvršila je Biblioteka ANUBiH. Oba postupka su pokazala da postoje neke nepravilnosti" - navode iz ANUBiH.

Akademije nauka i umjetnosti BiH nije učinila ništa da zaštiti bosanski jezik od aktuelnog napada velikosrpske politike. Ne vjerujemo da će bilo šta i učiniti. Jedino što očekujemo od njih je da se priključe borbi protiv bosanskog jezika.

izvor: saff.ba