Bakirov mehanizam koordinacije svršen čin

Bakirov mehanizam koordinacije svršen čin

Demokratska fronta o mehanizmu koordinacije: Niz zamjerki na svršen čin

Željko Komšić
Željko Komšić

• Činjenica da je Odluka o mehanizmu koordinacije donijeta u tajnosti 26. januara, a objavljena dvije sedmice kasnije, ne govori u prilog transparentnosti rada Vijeća ministara BiH. Očigledna je namjera bila ostaviti stručnu javnost po strani i dovesti institucije države, entiteta i kantona pred svršen čin, saopćeno je iz Demokratske fronte

Objavljeno: 10. feb 2016

Demokratska fronta podsjeća da je Predstavničkom domu Parlamenta FBiH uputila u proceduru Teze za izradu Zakona o mehanizmu koordinacije u FBiH i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave, koji je trebao ići u javnu raspravu.

DF smatra da je Odluka Vijeća ministara BiH o koordinaciji u procesu EU integracija prekomplikovana i da će stvoriti paralelizme sa strukturama iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju te predstavljati veliki teret za administrativne kapacitete kantona te će im dalje otežati njihove svakodnevne aktivnosti prema građanima.

"Ključno je što u Odluci nema postavljenih rokova u kojima su razna tijela koordinacije dužna odlučiti o pitanjima o kojima raspravljaju ili ih delegiraju višem nivou u koordinaciji tako da rasprave na tijelima od radnih grupa, preko komisija do Kolegija mogu trajati mjesecima ili, kako je u BiH uobičajeno, godinama.

U članu 2 stav (2) se ističe da se Koordinacija temelji na načelima poštivanja postojeće unutarnje pravne i političke strukture u BiH a tek onda i zaštite ustavima i zakonima definiranih nadležnosti svih razina vlasti.

Takav pristup slijedi i u definiranju tijela putem kojih će se koordinacija ostvarivati. Tako su definirane i uloge kantona, a da nije uzeta u obzir činjenica da su kantoni federalne jedinice FBiH i da između kantona i Federacije postoje djeljene nadležnosti koje ovom odlukom nisu tretirane", stoji u saopćenju.

izvor: oslobodjenje.ba