AMERIČKA "CRNA LISTA" SUMNJIVIH LICA

AMERIČKA "CRNA LISTA" SUMNJIVIH LICA

Ostaju sankcije za Sonju Karadžić, Hasana Čengića, Šaju, Rojsa, Cicka Bjelicu

Senad Šahinpašić Šaja
Senad Šahinpašić Šaja

• Predsjednik Sabora Islamske zajednice u BiH i potpredsjednica Narodne skupštine RS ponovno na američkoj listi SUMNJIVIH LICA

Objavljeno: 12. feb 2016

Ured za kontrolu stranih sredstava Ministarstva finansija SAD objavio je ažuriranu takozvanu "crnu listu", odnosno spisak na kojem se nalaze posebno označene osobe i subjekti, a na njoj je i više imena iz BiH koji su sumnjivi uglavnom zbog ratnih zločina, kriminala i terorizma.

U odnosu na liste iz prethodnih godina nema značajnih promjena, pa su na njoj i dalje Radovan Karadžić, Momčilo Krajišnik, Biljana Plavšić, Sonja Karadžić-Jovićević, Ljiljana Zelen-Karadžić, Aleksandar Karadžić, Milovan Cicko Bjelica i Ljubomir Borovčanin.

Tu su i Stojan Župljanin, Duško Sikirica, Milan Simić, Stanko Sopta Baja, Dragan Spasojević, Milomir Stakić, Radovan Stanković, Novak Stepanović, Jovan Đogo, Dragan i Drago Nikolić, Naser Kelmendi i njegovi sinovi Besnik i Liridon Kelmendi, Senad Šahinpašić Šaja, Hasan Čengić, Ljubo Ćesić Rojs...

Na listi je i SDS, kao i brojne organizacije iz FBiH poput Preporoda islamske tradicije, Al Furkana, Al Haramejna, Taibah International, Benevolence international foundation i druge.

Hasan Čengić
Hasan Čengić

Iz američkog Ministarstva finansija su poručili da oni koji se nalaze na listi treba da podnesu zahtjev u kojem treba da navedu argumente ili dokaze koji predstavljaju dovoljan osnov za brisanje sa liste.

Ured za kontrolu stranih sredstava (Office of foreign assets control - OFAC) pri Ministarstvu finansija SAD provodi programe ekonomskih sankcija, sveobuhvatnih ili selektivnih, uz blokiranje sredstava i restrikciju trgovine.

"Zabranjene transakcije" su trgovinske ili finansijske transakcije i drugi poslovi u kojima ne mogu učestvovati osobe iz SAD, osim ako to OFAC ne odobri.

"Zamrzavanje" predstavlja čin kontrolisanja ciljane imovine. Ove zabrane, variraju od programa do programa, jer je svaki program zasnovan na različitim vanjskopolitičkim i nacionalno sigurnosnim ciljevima SAD.

Ono što se u BiH naziva "crna lista" jeste Specially designated nations SDN. OFAC periodično objavljuje spisak fizičkih ili pravnih osoba SDN kojim se zabranuje ulazak u SAD ili zamrzavaju njihova sredstva u SAD.

izvor: slobodna-bosna.ba-27157