Priopćenja Nermina Bise iz Stoca su nelegitimna

Priopćenja Nermina Bise iz Stoca su nelegitimna

Bisina priopćenja nelegitimna

Savjet branitelja izbacio iz svojih redova Selvedina Bulbula i Murata Silajdžiju

Nermin Bise
Nermin Bise

Objavljeno: 04. jun 2016

SREBRENIK - Dana 03.06.2016 godine u 14,00 h u Srebreniku je održan sastanak Savjeta Branitelja FBiH u većinskom sastavu na kojem su doneseni sljedeći:

Zaključci:

Svi članovi Savjeta Branitelja FBiH kojeg čine predstavnici 10 županija/Kantona FBiH imaju jednakopravan status pri donošenju punovažnih Odluka,

Ni jedan član Savjeta Branitelja FBiH ne može samostalno bez znanja svih članova Savjeta Branitelja donositi Odluke,davati izjave i priopćenja za sredstva javnog priopćavanja, i sl.

Ni jedan član Savjeta branitelja FBiH nema status lidera, komandanta, vođe, koordinatora ili glasnogovornika ukoliko s tim nisu upoznati svi članovi Savjeta Branitelja i koji o tome nisu odlučili većinskim glasovanjem,

Savjet Branitelja može djelovati i donositi punovažne odluke glasovima većine članova od ukupnog broja članova Savjeta Branitelja FBiH.

Savjet Branitelja FBiH zabranjuje samostalno djelovanje svim članovima Savjeta Branitelja ukoliko to isti učine bez znanja svih članova Savjeta Branitelja,i ujedno proglašava ništavnim sve odluke, priopćenja, dogovore, pregovore koje je do današnjeg dana (dan održavanja ovog sastanka u Srebreniku 3.6.2016 godine), učinio bilo koji član Savjeta Branitelja, a ujedno se ograđuje i proglašava ništavnim sva priopćenja koje je dao bilo koji demobilizirani branitelj u ime i za račun Savjeta Branitelja a s kojim nije upoznat svaki član Savjeta Branitelja FBiH.

Savjet Branitelja FBiH može iz svog sastava isključiti svakog člana ukoliko se isti ogriješi o kodeks ponašanja ili sustavno čini ili je počinio teže povrede pravila i dogovora kojima se rukovodi Savjet branitelja FBiH od svog osnutka.

Odluka o isključenju iz Savjeta bilo kojeg člana Savjeta Branitelja FBiH se donosi u pisanom obliku i potpisuje je i ovjerava većina od ukupnog broja članova Savjeta Branitelja FBiH i ona je neopoziva, konačna,i obvezujuća za sve članove Savjeta Branitelja.

Odmah po objavljivanju odluke o isključenju nekog člana iz Savjeta Branitelja po hitnom postupku se pokreće postupak zamjene isključenog člana s područja njegove županije/kantona i taj postupak za zamjenu ne smije biti duži od 7 do 10 dana.

Savjet Branitelja je također na ovom sastanku donio i slijedeće:

Odluke:

Savjet Branitelja FBiH se ograđuje od zaključaka Federalnog Ministra Branitelja FBiH gosp. Salke Bukvarevića koje je isti objavio dana 31.05.2016 godine nakon sastanka u Vladi FBiH sa Savjetom Branitelja FBiH jer navedeni zaključci ne zadovoljavaju u cijelosti ponuđenu Rezoluciju Branitelja FBiH.

Savjet Branitelja FBiH traži od Federalnog Ministra branitelja i invalida iz Domovinskog rata gosp. Salke Bukvarevića da po hitnom postupku Rezoluciju Branitelja uvrsti u dnevni red iduće, hitne sjednice Vlade FBiH, predloži njeno usvajanje i prosljeđivanje najkasnije u roku od 3/tri dana po održanoj sjednici Vlade FBiH u Parlament FBiH.

Savjet Branitelja FBiH daje na znanje Federalnom ministarstvu za pitanja Branitelja i Invalida iz Domovinskog rata u FBiH kako je krajnji rok za ispunjavanje navedenih točaka Rezolucije Branitelja 30/trideset dana računajući od dana održavanja sastanka u Srebreniku(03.06.2016 godine) o čemu će biti upoznata oba Doma Parlamenta FBiH.

Savjet Branitelja je donio Odluku kojom iz svog sastava isključuje 2/dva člana zbog težih povreda kodeksa ponašanja i pravila kojima se rukovodi Savjet Branitelja u FBiH od svog osnutka i to:

a) Selvedina Bulbula predstavnika Sarajevske i Bosansko-Podrinjske županije,

b) Murata Silajdžiju predstavnika Srednjobosanske županije,

te je proglasio nevažećim i ništavnim sve odluke koje su ta dvojica donijela u ime i za račun Savjeta Branitelja u FBiH, kao i priopćenja koja je neovlašteno dao Nermin Bise demobilizirani branitelj iz Stoca u ime i za račun Savjeta Branitelja u FBiH,i ujedno im se zabranjuje ubuduće svako takvo ili slično djelovanje u ime i za račun Savjeta Branitelja.

Niti jedan član Savjeta Branitelja u FBiH ne smije biti aktivan član neke političke stranke registrirane u BiH.

Svaki član Savjeta Branitelja dužan je do idućeg sastanka Savjeta Branitelja dostaviti pismenu Odluku o davanju suglasnosti za predstavljanje svoje udruge ili organizacije u Savjetu Branitelja u FBiH od svoje udruge ili organizacije koju predstavlja.

S ovim zaključcima i Odlukama Savjeta Branitelja iz Srebrenika od 03.06.2016 godine Savjet Branitelja će putem svog ovlaštenog predstavnika izvijestiti, sve nadležne državne i Federalne institucije,sredstva priopćavanja u FBiH, BiH kao i u inozemstvu.

S ovim Odlukama i Zaključcima prestaju važiti svi dogovori, pregovori, odluke, priopćenja koje je bilo koji član Savjeta branitelja ili neki demobilizirani branitelj dao u ime i za račun Savjeta Branitelja FBiH, i sva kasnija dogovaranja i pregovaranja isključivo će se voditi s predstavnicima Savjeta Branitelja FBiH kojima Savjet Branitelja u većinskom sastavu da pismenu suglasnost.

Sastanak u Srebreniku je protekao u dobroj i tolerantnoj atmosferi,gdje su se za riječ javljali predstavnici Savjeta Branitelja u FBiH iz svih 10/deset županija, i svi su odreda naglašavali potrebu jedinstva u Savjetu Branitelja kao i jedinstvu u svim braniteljskim udrugama i organizacijama koje predstavljaju i kako je to jedino jamstvo uspjeha u koji ne sumnjaju.

Na koncu su se članovi Savjeta Branitelja priključili svojim kolegama braniteljima na zajedničkom domjenku gdje su ostali do kasno u noć razmjenjujući iskustva.

Savjet branitelja FBiH

izvor: dnevno.ba-45888

 

Nermin Bise glavni i odgovorni urednik 24sata.info

• Nermin Bise, bosansko-hercegovački novinar, postao je glavni i odgovorni urednik Informativno-revijalnog bh. portala 24sata.info

Bise Borac
Nermin Bise zaokružen crveno

Objavljeno: 04. jun 2016

U svojoj dvadesetogodišnjoj novinarskoj karijeri radio je u gotovo svim važnijim domaćim i regionalnim medijima. Počeo je odmah po završetku agresije na BiH na lokalnom Radiju Hayat u Mostaru gdje mu je prvi urednik bio Alija Lizde. Kao perspektivan i potencijalan mladi novinar na sebe je odmah skrenuo pažnju.

Upisao je studij u Sarajevu u međunarodnoj Visokoj školi novinarstva "L'ecole de journalisme a Lilles" tada već kao urednik sportskog programa na Radio Hayatu Mostar i dopisnik sarajevskog dnevnika Oslobođenje iz Mostara. Uspješno je 2000.godine okončao studije u Sarajevu i diplomirao sa zavidnim ocjenama i preporukama. U radnoj knjižici diploma Visoke škole novinarstva iz Lila u Franuckoj nostrificirana je i upisana kao Visoka stručna sprema.

Pisao je i objavljivao osim Oslobođenja i u sarajevskim Večernjim novinama, kasnije Jutarnjim novinama, u tabloidu AS, te kratko vrijeme i u Dnevnom Avazu.

Svoju reputaciju potvrđuje angažmanom u Informativnom programu državne BHRT. Bio je novinar istraživač Poilitičkog magazina Javna tajna kojeg je uređivao Amir Zukić. U sklopu tog projekta isticao se vrlo ekskluzivnim i zanimljivim pričama o političkim previranjima i događajima u BiH i regiji. Njegovi prilozi u Javnoj tajni rađeni na Kosovu, Crnoj Gori, u Makedoniji, Srbiji i Hrvatskoj imale su elemente visokorangiranih istraživačkih priča.

Odbio je ponudu da preuzme DESK BHT-a kao jedan od urednika i odlučio se za povratak iz Sarajeva u rodni Stolac.

Tada nastupa njegova stagnacija. Nastavio je kao komentator sa sportskih terena iz Mostara i Hercegovine, a slušaoce je o zbivanjima s fudbalskih terena Premijer lige izvještavao na talasima BH Radija 1. U toj je kući dobio usmeni otkaz bez pisane odluke i obrazloženja, samo u kratkom telefonskom razgovoru saznavši da je "iskazao nelojalnost kući s kojom sarađuje".

Predstavljao je Bosnu i Hercegovinu na Globalnoj svjetskoj konferenciji o istraživačkom novinarstvu u ukrajinskoj prijestolnici Kijev među više od 500 novinara iz cijeloga svijeta.

Izabran je 2013.godine za novinara godine u izboru nekoliko sarajevskih revijalnih magazina.

Sarađivao s Jutarnjim listom, La Republicom, i vodećim bh.portalima.

Govori francuski i engleski jezik. Rođen je 7.3.1975.godine u Stocu. Oženjen je i ima tri sina. (24sata.info)

izvor: 24sata.info-263295