PIC: Nastaviti s reformama

PIC: Nastaviti s reformama

Nastavak reformi je osnova stabilnosti za BiH

NATO - EU logo

• Politički direktori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira (Peace Implementation Council PIC) sastali su se u Sarajevu 7. i 8. juna 2016. kako bi razmotrili proces provođenja Općeg okvirnog sporazuma za mir, koji ostaje osnova za stabilnu, sigurnu i prosperitetnu Bosnu i Hercegovinu BiH

Objavljeno: 08. jun 2016

Upravni odbor PIC podsjetio je sve strane na obavezu da u potpunosti poštuju Opći okvirni sporazum za mir, sve njegove anekse i odluke visokog predstavnika. PIC je ponovo potvrdio svoju neupitnu opredijeljenost za teritorijalni integritet i temeljnu strukturu BiH kao jedinstvene, suverene države koja se sastoji od dva entiteta.

Upravni odbor PIC još jednom je istaknuo da entiteti nemaju pravo na odcjepljenje od BiH i da zakonski postoje samo na osnovu Ustava BiH.

Podsjetio je vlasti u BiH da je Ustav BiH sastavni dio Općeg okvirnog sporazuma za mir i da su odluke Ustavnog suda BiH konačne i obavezujuće te da se moraju provoditi.

Izražena je puna podrška visokom predstavniku za osiguravanje potpunog poštivanja Općeg okvirnog sporazuma za mir i vršenje mandata iz Aneksa 10 i relevantnih rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija, koji ostaje nepromijenjen.

- Međunarodna zajednica zadržava potrebne instrumente za provođenje Općeg okvirnog sporazuma za mir, a istaknuta je i potreba za puno provođenje programa 5+2, koji je i dalje neophodan preduvjet za zatvaranje Ureda visokog predstavnika - stoji u komunikeu Upravnog odbora PIC.

Upravni odbor PIC razmotrio je razvoj situacije u BiH od posljednjeg sastanka u decembru 2015. te je naglašen značaj težnji BiH ka članstvu u EU izraženih u bh. aplikaciji za članstvo u Evropskoj uniji.

Pozvano je vodstvo BiH da nastavi s potrebnim reformama i to socijalno-ekonomskim reformama, u oblasti vladavine prava, pravosuđa i javne uprave, što bi trebalo provoditi u skladu sa zahtjevima građana i u saradnji s institucijama i civilnim društvom.

- Ove reforme bi omogućile, između ostalog, da BiH zadrži pozitivan trend i napreduje na putu ka EU, u skladu s Izjavom o opredijeljenosti za integraciju u EU, koju je potpisalo vodstvo BiH - smatra Upravni odbor PIC.

Pozdravljeni su uspješni pregovori između Međunarodnog monetarnog fonda MMF i bh. vlasti o dogovoru da se, uz prethodnu saglasnost Izvršnog odbora MMF, pokrene ekonomski program u trajanju od 36 mjeseci i iznosu od 550 miliona eura, uz podršku koja će se osigurati putem Proširenog fonda, u cilju održavanje fiskalne, ekonomske i financijske stabilnosti, kao i podsticanja daljnjeg razvoja infrastrukture i otvaranja novih radnih mjesta.

Time će se također pomoći provedba reformi koje EU smatra neophodnim da bi se BiH omogućilo da napreduje na putu ka pridruživanju EU te je Upravni odbor PIC pozvao organe vlasti BiH da ispoštuju svoje obaveze prema MMF.

Naglašena je i važnost objavljivanja rezultata popisa provedenog 2013. godine u BiH u skladu s procedurama i vremenskim rokovima definiranim zakonom i međunarodnim standardima.

Upravni odbor PIC je pozvao nadležne organe vlasti da hitno donesu rješenje za Javni RTV sistem PBS kojim će se osigurati jedinstveni način financiranja u cijeloj BiH za cijeli Javni RTV sistem i osigurava njegova financijska održivost i nezavisnost.

Također, pozvani su i nadležni organi da konačno završe implementaciju Zakona o Javnom RTV sistemu, i to, između ostalog, putem osiguranja uspostave Korporacije Javnog RTV sistema čime će se omogućiti daljnje odvijanje procesa digitalizacije.

Upravni odbor primio je k znanju obavještenje Centralne izborne komisije da će se lokalni izbori u BiH održati u nedjelju, 2. oktobra.

U svjetlu sastanka s Centralnom izbornom komisijom i Koalicijom za slobodne i fer izbore "Pod lupom", Upravni odbor PIC je pozvao sve političke stranke i političke lidere da svoje kampanje fokusiraju na lokalna pitanja i okrenu se budućnosti, djelujući konstruktivno i odgovorno.

Pozvani su i bh. građani da iskoriste svoje demokratsko pravo i izađu na izbore i utiču na budućnost svoje zemlje, rečeno je u komunikeu.

Sa žaljenjem je konstatiran krajnji neuspjeh političkih stranaka da, tokom proteklih pet i po godina, ispune svoje obaveze i provedu odluku Ustavnog suda BiH o izbornom sistemu u Mostaru, što je jedan od dejtonskih uvjeta.

Stoga su pozvane sve stranke, a posebno Stranka demokratske akcije SDA i Hrvatska demokratska stranka HDZ BiH, da do početka jula postignu kompromis koji će omogućiti biračima u Mostaru da prvi put nakon osam godina iskoriste svoje osnovno biračko pravo.

Upravni odbor je još jednom potvrdio temeljni princip da Mostar mora ostati jedinstvena, koherentna, multietnička jedinica lokalne samouprave, s određenim nivoom lokalnih ovlasti/uprave na nivou ispod nivoa grada.

Lideri su pozvani da riješe pitanje izbora u Mostaru neovisno od drugih pitanja, kako bi ispunili svoje obaveze vezane za poštivanje međunarodnih demokratskih standarda, ljudskih prava i vladavine zakona.

Upravni odbor PIC je naglasio da je obrazovanje izuzetno važno za pomirenje, održiv mir i ekonomski razvoj stoga su organi vlasti pozvani da odlučno krenu dalje s provedbom obrazovne refome koja ima za cilj unapređenje obrazovnih standarda kako bi se ispunili zahtjevi tržišta rada 21. stoljeća, zasnovani na principima koji isključuju politizaciju, diskriminaciju, segregaciju, te principu inkluzivnosti.

Ti principi treba da uključuju i to da i Republika Srpska RS i Federacija BiH FBiH osiguraju odgovarajuću nastavu iz nacionalne grupe predmeta i pripremu nastavnika za inkluzivno obrazovanje u kontekstu društvene i kulturne raznolikosti.

Prihvaćena je odluka Ustavnog suda BiH prema kojoj konstitutivni narodi i Ostali imaju ustavno pravo da daju ime svom jeziku, te da Ustav RS ne osporava to pravo.

Pozvani su svi nivoi vlasti da ovo pravo priznaju jednako za sve konstitutivne narode i Ostale. U FBiH, kantonalni ustavi treba da budu usklađeni sa Ustavom FBiH u pogledu statusa svih konstitutivnih naroda i njihovih jezika, a praksa "dvije škole pod jednim krovom" mora se ukinuti.

Upućen je snažan apel svim političkim, društvenim i vjerskim vođama u BiH da rade na unapređenju pomirenja, međusobnog razumijevanja i tolerancije i da se suzdrže od negativne politike i politike podjela, radnji i izjava koje mogu imati samo efekat radikalizacije pojedinaca i zajednica, i koje samo odvlače energiju sa hitnih reformi koje su potrebne da se stvore ekonomske prilike za sve, te da mladim ljudima pruže nadu u budućnost unutar BiH. Posebno je u potpunosti neprimjereno da bilo ko, a osobito lideri, hvale ili veličaju ratne zločince.

Izražena je zabrinutost u pogledu prijetnji radikalizma i terorizma u BiH te su pozdravljeni napori organa BiH da se bore protiv radikalizma i terorizma i pozitivne inicijative koje je u tom cilju pokrenula Islamska zajednica u BiH.

Upućen je poziv relevantnim organima u BiH na svim nivoima da nastave ulagati napore u borbi protiv ovih prijetnji putem unapređenja koordinacije i u punoj saradnji, kako interno tako i s međunarodnom zajednicom.

Upravni odbor PIC je procijenio da je duboko ukorijenjena korupcija u BiH i dalje ozbiljan problem koji ometa društveni, ekonomski i politički razvoj BiH te su pozivni lideri i nadležni organi da udvostruče svoje napore i zaštite i unaprijede vladavinu zakona te spriječe i bore se protiv korupcije i organiziranog kriminala u BiH.

Potvrdio je podršku razvoju nezavisnih, efikasnih, nepristrasnih i profesionalnih pravosudnih, tužilačkih i institucija za provedbu zakona širom BiH te je Upravni odbor PIC pozvao ove institucije da istražuju i procesuiraju korupciju, posebno na visokim nivoima, i da implementiraju sudske odluke na svim nivoima, bez daljeg odlaganja.

Članice NATO u Upravnom odboru PIC i Japan konstatirali su da je od posljednjeg sastanka Upravnog odbora PIC ostvaren ograničen napredak u procesu uknjižbe perspektivne vojne imovine u vlasništvo države BiH.

Oni su izrazili punu podršku svim nadležnim organima u procesu uknjižbe i pozvali ih da intenziviraju napore s ciljem aktiviranja NATO-vog Akcionog plana za članstvo u skladu s formalnim zahtjevom Predsjedništva BiH iz 2009. godine i Zakonom o odbrani iz 2006. godine.

Upravni odbor je pozvao organe RS da omoguće uknjižbu perspektivne vojne imovine koja se nalazi na teritoriji RS.

NATO članice Upravnog odbora PIC i Japan uputili su snažan apel Predsjedništvu BiH da postigne dogovor oko Pregleda odbrane kao okvira za jačanje i modernizaciju Oružanih snaga BiH, ali Ruska Federacija ne prihvata ovaj paragraf i u tom pogledu će dati posebnu izjavu.

Upravni odbor PIC će održati narednu sjednicu u Sarajevu 6. i 7. decembra 2016. godine, saopćeno je iz Ureda visokog predstavnika OHR u BiH. (FENA)

izvor: vijesti.ba-312803