Kako je Semir Halilović dobijao novac od Kantona

Kako je Semir Halilović dobijao novac od Kantona

Kako je Fondacija Semira Halilovića iz Budžeta za 4 godine dobila 800.000 KM

Semir Halilović
Semir Halilović

Objavljeno: 10. jun 2016

Fondacija za zaštitu historijskih činjenica "Pravednost" Sarajevo koju je osnovao Semir Halilović sin Sefera Halilovića predsjednika BPS-a u septembru 2013. godine do sada je od Ministarstva za boračka pitanja KS dobila 800.000 KM, a po dvije odluke potpisali su ministar Faid Hećo (BPS) i Muharem Fišo (BPS), piše bh. novinska agencija Patria.

Semir Halilović aktuelni je zastupnik BPS-a u Skupštini KS od novembra 2014. godine, a prvi put Fondacija je dobila 200.000 KM već 2013. godine samo dva mjeseca nakon osnivanja po Javnom pozivu koji je objavljen u novembru te godine.

Osim njega osnivači Fondacije su i Medina Delalić, Nusret Halilović, Sead Gajević i Smajo Halilović, što je u avgustu 2015. godine potvrđeno agenciji Patria iz Ministarstva pravde FBiH. Medina Delalić obavlja i funkciju direktorice Fondacije. Zanimljivo je da je adresa Fondacije Ćemaluša 6/2 gdje se nalaze i prostorije BPS-a.

Novinska agencija Patria i ranije je pisala o dodjeli sredstava iz Budžeta KS koji je trebao ići za pružanje pravne pomoći u korist osumnjičenih i optuženih bivših pripadnika Armije RBiH u predmetima ratnih zločina za 2013. godinu i 2014. godinu, ali prema podacima koje smo dobili od ministra Fiše, novac dat za 2014. godinu najmanje je utrošen za pomoć osumnjičenima.

Prema izvještajima koje je dostavila Fondacija Pravednost, doznačena su sredstva za 18 lica u iznosima od 1.500 KM do 5.125 KM, kao i advokatskim timovima za odbranu optuženih u predmetima Trusina i Igman 10.000 KM.

Refundiranje troškova izrada ekspertiza za potrebe odbrane optuženih pripadnika AR BiH u procesima koji se vode na sudovima BiH 73.000 KM. Za otkup relevantnih dokumenata za predmet "Silos" odnosno predmet osam optuženih iz Hadžića utrošeno je 4.100 KM, dok je za troškove izrade video materijala utrošeno 16.000 KM. Po sporazumu koji je potpisan za troškove uposlenih Fondacija je imala budžet od 40.000 KM po svakoj tranši koju su dobili.

Na Javni poziv koji je objavljen u aprilu 2015. godine Fondacija Pravednost je kandidovala dva projekta u vrijednosti 200.000 KM: pružanje finansijske pomoći učesnicima odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995 osumnjičenim/optuženim za ratne zločine koji se vode na sudovima u BiH. Drugi projekat je otkup dokumenata, audio i vizuelne građe, izrada dokumenata i drugih materijala vezanih za rat.

Također, 2015. godine na Javni poziv se prijavila i Fondacija "Patriotski front" Hadžići sa projektom finansijske pomoći za participaciju troškova odbrane optuženim za ratne zločine sa područja Općine Hadžići i pružanje finansijske pomoći njihovim porodicama. Taj projekat je odbijen uz obrazloženje "da je vezan isključivo samo za područje općine Hadžići, odnosno Hadžićku grupu (osam optuženih pripadnika Armije i MUP RBiH sa područja općine Hadžići), te nije od prioritetnog interesa za Kanton Sarajevo."

Četvrti javni poziv objavljen je 15. februara 2016. godine i ponovo se prijavljuje Fondacija Pravednost, a projekat Patriotskog fronta nije prihvaćen.

Ministar za boračka pitanja KS Muharem Fišo u telefonskom razgovoru za agenciju Patria (vođen 6. juna) potvrdio je da je dao novac Fondaciji Pravednost. S obzirom da više nije želio razgovarati putem telefona, ministar je sam odabrao dan i termin sastanak sa novinarkom Patrije - četvrtak 9. juna u 9 sati.

No, po dolasku u Ministarstvo obaviješteni smo da je ministar Fišo na sjednici Vlade KS nakon čega se uopšte više nije javljao. Također, ministru Fiši 6. juna uputili smo zvaničan dopis sa nekoliko pitanja na koje nije odgovorio.

Zbog javnosti objavljujemo pitanja koja smo uputili:

- Molim da mi odgovorite koje su Fondacije prošle na Javnom pozivu objavljenom 15. februara 2016. godine i u kojem iznosu su im dodijeljena sredstva.

- Da li je vršena kontrola utrošenih sredstava koje je Ministarstvo ranije dodjeljivalo Fondaciji za zaštitu historijskih činjenica "Pravednost" Sarajevo i da li su sredstva namjenski utrošena?

- Koliko je puta dosad Fondacija Pravednost dobila sredstva od Ministarstva za boračka pitanja KS i u kojem iznosu?

- Koliko je bilo prijavljenih na javni poziv?

izvor: nap.ba-25818