Borbe protiv korupcije u BiH gotovo i nema

Borbe protiv korupcije u BiH gotovo i nema

Korupcija blokira budućnost Bosne i Hercegovine

Dragan Mektić
Dragan Mektić

Objavljeno: 03. avg 2016 | Marija Augustinović

Korupcija je i dalje široko rasprostranjena u BiH, a političari ne pokazuju spremnost da se s njom potpuno obračunaju i vrate povjerenje građana, zaključak je okruglog stola, koji je u Vitezu organizovala Zajednička komisija za evropske integracije Parlamenta BiH.

Predstavnici međunarodne zajednice na ovom su skupu još jednom poručili da bez konkretnih rezulatata u suzbijanju korupcije Bosna i Hercegovina ne može računati na članstvo u Evropskoj uniji.
Umjesto kozmetičkih, neophodna suštinska rješenja

Umjesto kozmetičkih, neophodna suštinska rješenja

Jurij Mas iz Misije OSCE-a kaže da Bosna i Hercegovina ima strategiju i akcijski plan za borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala, ali je vrijeme da se donesu konkretne političke odluke i krene u akciju.

"Ono što je danas najbitnije jeste da se donese politčka odluka, da se u borbu protiv korupcije doista i krene. Imamo akcione planove, imamo strategiju za borbu protiv korupcije. Sada je jednostavno potrebno preći na njihovo izvršenje", kaže Mas.

Uz nezaposlenost i korupciju u svim oblastima, ne čudi da mladi napuštaju Bosnu i Hercegovinu u potrazi za boljim životom. Predsjedavajući Zajedničke komisije za evropske integracije Parlamenta BiH Nikola Lovrinović ističe da je na alarmantnu situaciju upozorila i Evropska komisija, ocjenjujući da je korupcija i dalje široko rasprostranjena u BiH, te da tome doprinosi nedostatak političke volje za borbu protiv korupcije, kao i neadekvatan pravni sistem i kazne.

"Mislim da se ne smijemo predati", kaže Lovrinović i dodaje: "Možda neki smatraju da smo izgubili bitku, ali ona tek predstoji. Mi moramo usvojiti evropske standarde u toj oblasti. Druge nam nema. Jasno je da imamo problema, da su oni veliki, da je ta pojava dobila razmjere koje moramo vratiti u koliko je moguće manje štetne po državu. Nije borba izgubljena niti smije biti izgubljena. Na kraju - traži se akcija i traži se da radimo svoj posao. Ako nastavimo raditi kao do sada, naravno da će put do članstva u Evropskoj uniji biti teži."

Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić smatra da Bosna i Hercegovina više nema vremena za kozmetičke promjene koje će popraviti statistiku i stvoriti privid borbe protiv korupcije. Međutim, ostaje nejasno koje će se političke snage odlučiti na istinsku borbu, s obzirom na to da i Mektić upozorava na postojanje uskih veza između korupcije i politike.

"Ne žele da stvore takav ambijent da se uđe u beskompromisnu borbu protiv korupcije, a tu je često razlog sprega između politike, političkih elita i struktura i korupcije. I pravosuđe, i policija, kroz razne mogućnosti uticaja politike često puta osluškuju politiku i ponašaju se onako kako to politika želi. Mi moramo u bezbjednosnom i pravosudnom smislu da se izvučemo iz kandži politike. Ne mogu da govorim hoćemo li imati nekog tipa Sanadera ili ovog ili onog, ali mora da se počne sa rješavajem te krupne korupcionaške afere. Tu su se enormna sredstva građana prelila u razne privatne tajkunske džepove", ističe Mektić.

Da je borba protiv korupcije i organiziranog kriminala ključna za proces pristupanja Evropskoj uniji, ističe i Richard Wood iz Ureda specijalnog predstavika EU. On naglašava da Evropska unija želi vidjeti konkretne rezultate, odnosno da bh. vlasti provode sve ono na što su se obavezale.

"Evropska unija očekuje čvrst pravni okvir, opsežnu provedbu politiku strategije akcijskih planova, kao i čvrste rezultate. Moramo vidjeti uvjerljivu historiju rezultata da borba protiv korupcije uspijeva. Činjenica da će poglavlje koje se tiče borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala biti otvoreno prvo, da će rad na njemu će trajati najduže i da će ono biti zatvoreno zadnje, pokazuje da je borba protiv korupcije najvažnija", objašnjava Wood.

Istraživanje koje je provela Direkcija za evropske integracije BiH pokazuje kako 76 posto građana podržava članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji. Međutim, kao i međunarodna zajednica, i građani očekuju da političari sa deklarativne podrške pređu na istinsku borbu protiv korupcije.

izvor: slobodnaevropa.org-27835394

 

Borba protiv korupcije zaglavljena u korupciji

Miodrag Živanović
Miodrag Živanović

Objavljeno: 04. avg 2016

U Transparency International BiH saopštili su, predstavljajući rezultate Monitoringa provođenja Strategije za borbu protiv korupcije 2015-2019. i pratećeg Akcionog plana za prvih godinu dana, kako borbe protiv korupcije u BiH gotovo i nema.

Da vlastima u BiH nije stalo do borbe protiv korupcije pokazuje i primjer izbora rukovodstva Agencije za prevenciju korupcije gdje je za zamjenika direktora imenovan Dragan Anđelić, protiv koga je nekoliko puta vođena istraga upravo zbog korupcije i zloupotrebe položaja.

Rezultati analize koju je Transparency International (TI BiH) proveo pokazali su da je od 61 aktivnosti koje su predviđene u prvih godinu dana provođenja Strategije za borbu protiv korupcije, u potpunosti provedeno tek oko četvrtine aktivnosti. Više od trećine aktivnosti nije ni započeto.

"Bitno je naglasiti da je posebno problematična oblast unapređenja efikasnosti pravosuđa i organa u provođenju zakona u oblasti borbe protiv korupcije. Tako na primjer mjere koje se tiču definisanja mjera za proaktivno postupanje u otkrivanju korupcije, unapređenje koordinacije između policijskih agencija i tužilaštava, izrada planova integriteta u pravosuđu, javnim institucijama na nižim nivoima vlasti, nisu niti započete", kaže izvršna direktorka Transparency International BiH, Lejla Ibranović.

U TI BiH naglašavaju kako vlasti u BiH već godinama šalju loše poruke kada je u pitanju borba protiv korupcije. Posebno se to vidi ovih dana, kada je na potpuno sumnjiv način imenovano kompletno rukovodstvo državne Agencije za prevenciju korupcije. Najspornije, i svakako bez presedana je imenovanje Dragana Anđelića, bivšeg direktora "Voda Srpske" na mjesto zamjenika direktora Agencije. Anđelić je bio krivično prijavljen za zloupotrebu položaja, osumnjičen za pronevjeru 237.000 maraka. Sumnjalo se da je dodjeljivao milione privatnim firmama te da je primao i mito.

"Iako je saopštavano da je on prošao sve provjere u smislu da nije bilo zvaničnih optužnica, stvarno se postavlja pitanje, zbog čega imenovati čovjeka koji je, ne jednom, već nekoliko puta dovođen u vezu sa različitim slučajevima zloupotrebe položaja, kršenje zakona o javnim nabavkama i sl. u instituciju koja zapravo treba da koordinira borbu protiv korupcije i unapređenje upravo u tim oblastima i koja bi trebala da bude nezavisna", pita program menadžerka za odnose sa javnošću u TI BiH Ivana Korajlić.

Za Transparency su na sporan način imenovani i direktor Agencije Hasim Šabotić, te drugi zamjenik Dragan Slipac, zbog čega je upućen i zahtjev Komisiji za imenovanje i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije pri državnom parlamentu za objavu zapisnika i izvještaja na osnovu koga je došlo do imenovanja. Posebnu sumnju izaziva način bodovanja, priča Korajlićeva:

"I to šalje jednostavno poruku da se ne planira jačati Agencija, da se ne planiraju ostvariti ikakvi konkretni rezultati u borbi protiv korupcije. Sa druge strane, ono što je još gore od svega, jeste to da ponovo imamo izbor ljudi koji su direktno povezani sa političkim strankama, da se unaprijed tačno znalo ko će biti izabran za direktora Agencije i da opet ide sve prema stranačkom dogovoru. Dakle u pitanju je agencija koja bi morala da bude nezavisna i ne bi smjela da ima bilo kakve veze sa političkim strankama i gdje bi rukovodstvo trebalo da bude potpuno nezavisno."

Profesor Univerziteta u Banjaluci Miodrag Živanović kaže da biranje rukovodstva u Agenciji za prevenciju korupcije ne odudara od postratne političke prakse koja se ustalila u BiH.

"To je problem ne samo u ovom slučaju, nego kod svih. Tako se biraju, recimo, rukovodne strukture u javnim servisima, svuda i na univerzitetima. Recimo, ko je sve obavljao dužnost rektora Univerziteta u Banjaluci. Univerziteti bi trebali biti takođe autonomni, pa sam naveo da je prvi rektor bio Karadžić, drugi bio Kalinić, pa treći Dodik, u više navrata. Dakle, ovo je isti slučaj", rekao je Živanović.

A kada je u pitanju provođenje Strategije za borbu protiv korupcije, još nema ni obećanog unapređenje Zakona o slobodi informacija. Nema ni podzakonskih akata o podnošenju finansijskih izvještaja političkih partija. TI stoga traži zakonsko obavezivanje i kažnjavanje zbog neprovođenja mjera Strategije.

"Zaista je iluzorno misliti da će reformski procesi u svim ostalim oblastima biti uspješni i mogući bez suštinskog rješavanja pitanja korupcije", zaključuje Lejla Ibranović.

izvor: slobodnaevropa.org-27900534