Davor Kolenda - Srpski špijun u HVO

Davor Kolenda - Srpski špijun u HVO

SUĐENJE RATKU MLADIĆU: Za bijeg iz Travnika Mladićevoj vojsci dali smo milijun i pol maraka. U BiH su Srbi i Hrvati bili saveznici

Davor Kolenda
Davor Kolenda

• Hrvat Davor Kolenda trebao je svjedočiti da je Mladićeva vojska postupala humano prema hrvatskim izbjeglicama. Iako je travnička epizoda za Hrvate bila tragična, Mladić je u njoj, zahvaljujući Kolendi, prikazan kao spasitelj Hrvata

Objavljeno: 05. feb 2015 | Snježana Pavić

U obranu Ratka Mladića, ratnog zapovjednika vojske bosanskih Srba, optuženog za genocid nad nesrbima, pred sudom u Haagu svjedočio je i Hrvat iz Travnika, Davor Kolenda - tajnik HVO u općini Travnik 1992-3. godine.

On je trebao svjedočiti da je Mladićeva vojska humano postupala prema Hrvatima koji su se nakon izbijanja sukoba s Muslimanima kolektivno izvukli iz Travnika 7. juna/lipnja 1993. godine - preko srpskog teritorija.

Bez demantija

Agencija Sense prenosi da je haaški tužitelj Roeland Bos tijekom ispitivanja Kolende pokazao Mladićev dopis iz juna/lipnja 1993. da "HVO treba predati paket srpskoj strani s milijun i pet stotina hiljada njemačkih maraka za prijevoz Hrvata iz Travnika, hranu i cigarete"

Ratko Mladić
Ratko Mladić

Oko 5000 žena, djece i staraca autobusima je prebačeno preko Vlašića u Hrvatsku, a 800 muškaraca nekoliko je dana zadržano u logoru na Manjači. Tamo im je "osiguran smještaj na humanitarnim osnovama i bez zločinačke namjere" - tvrdi Mladić.

Tužitelj je izvukao staru Kolendinu izjavu koju je 1993. dao SIS-u, gdje kaže kako je na Manjači s drugima na temperaturi većoj od 30 stupnjeva cijeli dan morao skandirati "Bosna je srpska, kao što je Moskva ruska".

Kolenda sada nije demantirao tu izjavu.

Skupo plaćali

Franjo Tuđman - Slobodan Miloševiċ
Franjo Tuđman - Slobodan Miloševiċ

- "Dok su u Hrvatskoj Srbi i Hrvati ratovali, u BiH su bili saveznici 1993-4. godine. Srbima je trebala nafta, a Hrvatima oružje i municija - tako da su se strane vrlo lako dogovorile" - ispričao je sudu Kolenda.

Tužitelj Bos je u protuispitivanju predočio nekoliko dokumenata o suradnji srpske vojske i HVO u BiH: Hrvati su plaćali Srbima da tuku artiljerijom po Armiji BiH kad im je to trebalo, i naručivali oružje u zamjenu za naftu i novac.

Hrvati su srpsku pomoć skupo plaćali - prenosi iz haaške sudnice agencija Sense.

Davor Kolenda - nekada tajnik HVO - danas radi kao predavač na "Nezavisnom univerzitetu" u Banjaluci - startbih.info-79381

Vezano: Srpski špijun u hrvatskim redovima

Davor Kolenda, glavni tajnik HVO Travnik iz ratnih vremena, pojavio se u Haagu 3. veljače ove godine kao svjedok obrane Ratka Mladića i pobijao teze o zlostavljanjima u logoru na Manjači i genocidnoj politici Republike Srpske. Iako je travnička epizoda za Hrvate bila tragična, Mladić je u njoj, zahvaljujući Kolendi, prikazan kao spasitelj Hrvata -- sanela.info-4773

izvor: jutarnji.hr-473317